09/03/2006, Δελτίο τύπου από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης με τίτλο "Μια Σημαντική Βοήθεια προς τις Επιχειρήσεις του Ρεθύμνου"

09-03-2006

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δράση Δημοσιότητας-Ευαισθητοποίησης του ΣΧ.Ο.Π. «ΕΡΓΑΝΗ»

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ»
Μια Σημαντική Βοήθεια προς τις Επιχειρήσεις του Ρεθύμνου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ καλούνται οι επιχειρήσεις του Νομού Ρεθύμνης που επιθυμούν να προσλάβουν καταρτισμένο προσωπικό με επιδότηση να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.).

Συγκεκριμένα, καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση για πρόσληψη ανέργων, που είναι ωφελούμενοι του Σχεδίου «ΕΡΓΑΝΗ», οι οποίοι έχουν περάσει τη διαδικασία Συμβουλευτικής και έχουν ολοκληρώσει ένα από τα προγράμματα κατάρτισης.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τρία προγράμματα κατάρτισης ανέργων στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εντός του 2006 αναμένεται να ολοκληρωθούν και άλλα επτά προγράμματα κατάρτισης ανέργων στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις του Νομού Ρεθύμνης αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό επειδή:

 • Θα επιδοτηθούν για την πρόσληψη 88 ανέργων μέσω του προγράμματος Νέων Θέσεων Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ..
 • Θα επιδοτηθούν για την πρόσληψη 36 ανέργων προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητά τους μέσω του προγράμματος STAGE του Ο.Α.Ε.Δ..

Στην πρώτη περίπτωση (Νέες Θέσεις Απασχόλησης) το βασικό ποσό επιχορήγησης θα είναι 16 � για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης το οποίο όμως θα προσαυξάνεται κατά 4 � σε περιπτώσεις πρόσληψης ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Η διάρκεια της επιχορήγησης:

 • για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.
 • για τις μεγάλες επιχειρήσεις στους 24 μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ� όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 24 μήνες οι Μ.Μ.Ε. και 36 μήνες οι μεγάλες.

Στη δεύτερη περίπτωση (Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας) οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολήσουν πρόσθετο προσωπικό άνευ κόστους για μια περίοδο 9 μηνών αφού ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Δ/ΝΣΗ: Δημοκρατίας 36 - ΡΕΘΥΜΝΟ 74 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831-27131
FAX: 2831-55953

Μέτρο 6.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006. Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ».
Υλοποιείται από την Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) του Ν. Ρεθύμνου, που απαρτίζεται από τριάντα τοπικούς φορείς με Συντονιστή Φορέα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ

03 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)