Διπλή Τακτική Συνεδρίαση 6/21-02-2024 και 7/21-02-2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης, 19/02/2024

Σας γνωστοποιούμε

α) την υπ΄ αριθμ. 5506/16-02-2024 (αύξων αριθμός 6/2024) Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που θα γίνει, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, στις 21/02/2024, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 και

β) την υπ΄ αριθμ. 5510/16-02-2024 (αύξων αριθμός 7/2024) Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 15:00

επισυνάπτονται η ημερίσιες διατάξεις.

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)