Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

 

Για την εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση απαιτούνται :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 2. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 3. Πρακτικό ορκωμοσίας.
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, απο τη χώρα του και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου απο τη χώρα του και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό (για τους έγγαμους).
 6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών απο τη χώρα τους και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο τη χώρα τους και μεταφρασμένo με τις ανάλογες σφραγίδες.
 8. Για τους άνδρες, απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.
 10. Διαβατήριο.
 11. Αδεια παραμονής.

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)