Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο

 

Για την αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο απαιτούνται :

  1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου).
  2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας ( Αρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584)
  3. Έγγραφο επίδοσης στον Εισαγγελέα
  4. Έγγραφο τελεσιδικίας
  5. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία.
  6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων.

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)