Άδεια Πολιτικού Γάμου για Πρόσφυγες

Για άδεια Πολιτικού Γάμου για Πολιτικούς Πρόσφυγες απαιτούνται :

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) όπου δηλώνονται τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του ίδιου και των γονέων του, ημεροχρονολογία και ο τόπος γέννησής του.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) όπου δηλώνεται
  ότι οι δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.

 4. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Κρητική Επιθεώρηση ή Ρεθεμνιώτικα Νέα).
  (Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).

 5. Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € (κοστίζουν 18 €) από Δ.Ο.Υ ή Κ.Ε.Π. ή e-Παράβολο (θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την πληρωμή του).

 6. Δελτίο Διαμονής.

 7. Διαβατήριο.

 8. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας ή τελευταίο Ε1 ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή σταθερού τηλεφώνου ή κινητού με σύνδεση ή ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο, με έναρξη ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών). (Θα πρέπει να αποδεικνύεται η εγκατάσταση στο Δήμο Ρεθύμνης).

 Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και υπογράφονται ενώπιον του υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.23 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)