ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του Ν.3868/2010 & Ν.4633/2019 (Καπνίσματος)

Η τήρησή του, στο οποίο θα βεβαιώνεται η παράβαση, απαιτείται σε όλα τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.

Το Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010 & Ν.4633/2019, οφείλει να προμηθευτεί ο υπόχρεος και πρόκειται για:

Κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, (1-200), ριγέ, μεγέθους Α4.

 

Για τη θεώρησή του από τον Δήμο Ρεθύμνης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Μηδενική ταμειακή απόδειξη

2. Φωτοαντίγραφο Γνωστοποίησης ΚΥΕ ή Άδειας Λειτουργίας σε ισχύ

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου

 

Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γραφείο Εκδόσεων Αδειών Εποπτείας και Ελέγχου,
Δ/νση: Κουντουριώτη 80

Τηλ.: 28313 41270
email:
nmavros@rethymno.gr

 

Λόγω αλλαγής της νομοθεσίας που αφορά στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο υπαίθριο εμπόριο, σύντομα θα αναρτηθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία.

20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)