Βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.2242/94

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για βεβαίωση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.2242/94 είναι :

 

Α. Ακύρωτες πράξεις εφαρμογής:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν.1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
  3. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 10-3-82 και τυχόν διαγράμματα που τα συνοδεύουν
  4. Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών διεκδικήσεων, κατασχέσεων από το Υποθηκοφυλάκειο
  5. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών 10-3-82 από το Υποθηκοφυλακείο
  6. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής

Β. Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
  3. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)