Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών

Για την χρήγηση απαιτούνται :

  1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ( Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα )
  2. Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του έννομου συμφέροντος:
  •   Συμβολαιογραφική πράξη για ιδιοκτήτες
  •   Μισθωτήριο για ενοικιαστές
  •   Πληρεξούσιο του ιδιοκτήτη για αντιπροσώπους

 

 

 

16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)