Συμμετοχή Δήμου Ρεθύμνης, ως πόλη-φάρος (Lighthouse City), στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "SMARTA-NET" για βιώσιμες λύσεις στις μετακινήσεις - 2023-12-08

Ο Δήμος Ρεθύμνης διοργάνωσε στις 4 Δεκεμβρίου του 2023, το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Υπηρεσίες και λύσεις βιώσιμης κινητικότητας στον περιαστικό χώρο που σχετίζονται με την οικονομία του διαμοιρασμού και της κοινοχρησίας” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο «SMARTA- NET».

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "SMARTA-NET" ως πόλη-φάρος (Lighthouse City). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιώσιμης Κινητικότητας και στο Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση των βιώσιμων μετακινήσεων με έμφαση σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου τοπικών αρχών - δήμων, επαρχιών και περιφερειών, για δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων των στελεχών του δικτύου.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκτός από το Δήμο Ρεθύμνης συμμετείχαν και οι Δήμοι Χανίων, Πλατανιά, Αγίου Βασιλείου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη, συζητήθηκαν νέες ή και πολύ παλιές αλλά σημαντικές υπηρεσίες και μέσα μετακίνησης που έχουν "ξεχαστεί" στο σύγχρονο κυκλοφοριακό σχεδιασμό και μπορούν να διορθώσουν τις ανισότητες και να βελτιώσουν τις μετακινήσεις των κατοίκων των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το ποιες από τις παραπάνω λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακά στους οικισμούς των δήμων και για το ποιες είναι οι απαραίτητες προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες.

Τέλος, συζητήθηκε το κατά πόσο είναι εφικτό να επεκταθούν οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας στην ύπαιθρο και το κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρχουν ΚΑΙ διαφορετικές επιλογές μετακινήσεων με τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και των παρόχων συγκοινωνιακού έργου.

Στο επόμενο διάστημα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο δύο ακόμα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα στελέχη των παραπάνω δήμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του έργου www.smarta-net.eu

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)