Προσωρινή ρύθμιση για την πρόσβαση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο.

Προσωρινή ρύθμιση προσβασιμότητας των δασκάλων και μαθητών στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας των μαθητών, εφαρμόζει ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Ειδικότερα, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών  Βιοκλιματικής Ανάπλασης της οδού Κολοκοτρώνη, αποφασίστηκε  η πρόσβαση στο σχολείο να επιτρέπεται μόνον  από την Οδό Θεοτοκοπούλου. Η ανατολική είσοδος (σκαλάκια)  θα παραμείνει κλειστή για να μην τεθεί σε κίνδυνο η  ασφάλεια των μικρών  μαθητών.

 Η ρύθμιση είναι προσωρινή και θα διαρκέσει για όσο καιρό εκτελείται το έργο.

Με την ευκαιρία, ας μας επιτραπεί να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες γονείς, μαθητές εκπαιδευτικούς , περιοίκους και όλους τους δημότες που   κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της οδού Κολοκοτρώνη , ότι ο Δήμος  καταβάλλει  καθημερινά επίμονη  προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση  των εργασιών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, τα οφέλη του οποίου θα  απολαύσουν πρώτοι όσοι διαμένουν στην περιοχή και ταλαιπωρούνται  από την εκτέλεση του.

Ζητούμε την κατανόηση τους δεδομένου ότι έργα τέτοιας έκτασης,  όπως το συγκεκριμένο, προϋποθέτουν την παρέμβαση και το  συντονισμό πλήθους συνεργείων διαφορετικών υπηρεσιών (ΔΕΥΑΡ, ΔΗΜΟΣ, ΔΕΔΔΗΕ) και την προσαρμογή  στις δυνατότητες,  τα μέσα, τα χρονοδιαγράμματα και τον εξοπλισμό  που διαθέτουν.

Επιπλέον, ανακύπτουν  έκτακτα προβλήματα  που επιφέρουν επιπλέον καθυστερήσεις και όχληση,  όπως συνέβη την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου που  μια ζημιά των μηχανημάτων έργου, προκάλεσε  προσωρινή συσσώρευση προϊόντων εκσκαφών και ολιγόωρη, περαιτέρω επιβάρυνση  στην εν λόγω περιοχή.

Με σεβασμό στην ανοχή, την υπομονή  και την κατανόηση που έχουν επιδείξει οι συμπολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Δήμος  Ρεθύμνης τους ευχαριστεί για τη  συνεργασία,  χάρη στην οποία ξεπεράστηκαν πολλές δυσκολίες και αξιοποιήθηκε κατά το μέγιστο δυνατό ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών.

20 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)