Υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006»

Ο Δήμος Ρεθύμνης προώθησε τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και ποιότητα Ζώνης.
                  Τομέας : «Μεταφορές» Πρ/σμός σε χιλιάδες �.5.500.

  Πρόταση Δήμου :
  Ασφαλτοστρώσεις-Αισθητικές αναβαθμίσεις αστικού
                          Οδικού δικτύου Πρ/σμός σε χιλιάδες �1050.

 2. Μέτρο 5.7 : «Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες
                    πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά κέντρα-τομέας :
                  «Διατήρηση και αποκατάσταση πολιτικής κληρονομιάς»
                    πρ/σμός σε χιλιάδες �1.127.

  Πρόταση Δήμου
  : (Διά της 28ης Εφορείας Αρχ/των): Αποκατάσταση Ιερού
                           Ναού Παναγιά Κερά στο Χρομοναστήρι πρ/σμός σε
                           χιλιάδες �131,5.

 3. Μέτρο 5.1 : «Επεμβάσεις σε επίπεδο γεωργικής γης-Υποδομές» πρ/σμός
                    σε χιλιάδες �4550

  Πρόταση Δήμου
  : 1.Κεντρικός αρδευτικός αγωγός Αρμένοι-
                           Πρασσές σε χιλιάδες �1.408,658.
                           2.Αρδευτικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής Αρμένων
                           σε χιλιάδες �1.941,1.

 4. Μέτρο 2.2 «Υποδομές μεταφορών» πρ/σμός σε χιλιάδες �27.190.

  Πρόταση Δήμου
  :(Διά της Νομ.Αυτ.Ρεθύμνης): Περιφερειακός Δακτύλιος
                          Βρύσινα πρ/σμός σε χιλιάδες �6.300.

 5. Μέτρο 4.5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές
                  ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ» πρ/σμός σε χιλιάδες �1005.

  Προτάσεις Δήμου:
  1.Συμβουλευτική σε χιλιάδες �200
                                     2.Κατάρτηση σε χιλιάδες �150
                                     3.Προκατάρτιση σε χιλιάδες �75
                                     4.Κοιν.Υπηρεσίες σε χιλιάδες �1005

30 Νοεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)