Υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006»

Ο Δήμος Ρεθύμνης προώθησε τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Μέτρο 4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και ποιότητα Ζώνης.
                  Τομέας : «Μεταφορές» Πρ/σμός σε χιλιάδες �.5.500.

  Πρόταση Δήμου :
  Ασφαλτοστρώσεις-Αισθητικές αναβαθμίσεις αστικού
                          Οδικού δικτύου Πρ/σμός σε χιλιάδες �1050.

 2. Μέτρο 5.7 : «Υποδομές ορεινών κέντρων ανάπτυξης και δυνατότητες
                    πρόσβασης των εσωτερικών ζωνών στα ορεινά κέντρα-τομέας :
                  «Διατήρηση και αποκατάσταση πολιτικής κληρονομιάς»
                    πρ/σμός σε χιλιάδες �1.127.

  Πρόταση Δήμου
  : (Διά της 28ης Εφορείας Αρχ/των): Αποκατάσταση Ιερού
                           Ναού Παναγιά Κερά στο Χρομοναστήρι πρ/σμός σε
                           χιλιάδες �131,5.

 3. Μέτρο 5.1 : «Επεμβάσεις σε επίπεδο γεωργικής γης-Υποδομές» πρ/σμός
                    σε χιλιάδες �4550

  Πρόταση Δήμου
  : 1.Κεντρικός αρδευτικός αγωγός Αρμένοι-
                           Πρασσές σε χιλιάδες �1.408,658.
                           2.Αρδευτικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής Αρμένων
                           σε χιλιάδες �1.941,1.

 4. Μέτρο 2.2 «Υποδομές μεταφορών» πρ/σμός σε χιλιάδες �27.190.

  Πρόταση Δήμου
  :(Διά της Νομ.Αυτ.Ρεθύμνης): Περιφερειακός Δακτύλιος
                          Βρύσινα πρ/σμός σε χιλιάδες �6.300.

 5. Μέτρο 4.5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές
                  ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ» πρ/σμός σε χιλιάδες �1005.

  Προτάσεις Δήμου:
  1.Συμβουλευτική σε χιλιάδες �200
                                     2.Κατάρτηση σε χιλιάδες �150
                                     3.Προκατάρτιση σε χιλιάδες �75
                                     4.Κοιν.Υπηρεσίες σε χιλιάδες �1005

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)