29/08/2007, Προκήρυξη των εθνικών εκλογών

ΛογότυποΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 28310 88304
Fax
: 28310 29879
E
mail:

Ρέθυμνο, 29 Αυγούστου 2007

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει στους συμπολίτες ότι λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναστέλλονται οι προσλήψεις προσωπικού για τις οποίες είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία ο Δήμος μας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρεθύμνης προώθησε εγκαίρως όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων προκειμένου αφ'' ενός να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες του ( Τεχνική Υπηρεσία, ΚΑΠΗ, Δημοτικοί Σταθμοί, Δ.Α.Ο.Ρ. κ.α. ) και αφετέρου να λειτουργήσει νέες δομές όπως την Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας , το Γραφείο Περιβάλλοντος, το Γραφείο Τουριστικών Θεμάτων, το Γραφείο Ανάπτυξης, κ.α καθώς και να καλύψει μέρος των αυξημένων αναγκών των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Ειδικότερα:

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, ξεκίνησε η διαδικασία πρόσληψης 10 ατόμων (6 εργάτες, 3 οδηγοί κι ένας ηλεκτρολόγος) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών.

Παράλληλα, με έγγραφό της που απέστειλε στο Δήμο στις 20 Ιουλίου η Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ρεθύμνου ενημέρωσε το Δήμο Ρεθύμνου ότι ενέκρινε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 39 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να απασχοληθούν στην Τεχνική Υπηρεσία (17 άτομα), στο Κέντρο Νέων ως Επιμορφωτές (19 άτομα) στο Γραφείο Πολιτισμού (1 άτομο) και στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (2 άτομα τα οποία θα αμοιβόταν από Πρόγραμμα). Για τη συγκεκριμένη περίπτωση αναμένονταν εδώ και καιρό η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής προκειμένου να εγκριθούν οι προτεινόμενες θέσεις.

 

Επιπλέον, είχε εγκριθεί από το ΥΠ.ΕΣ. το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης και με απόφαση του Δ.Σ. Ρεθύμνου επρόκειτο να προσληφθούν 32 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων ( Διοικητικοί, Αρχιτέκτονες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, οικογενειακοί βοηθοί κ.α.) για να απασχοληθούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα, το Γραφείο Πολιτιστικών θεμάτων, το Γραφείο Τουρισμού, το Γραφείο Ανάπτυξης, το Γραφείο Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας.

Επίσης, εγκρίθηκε από τις 20 Ιουνίου από την Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ρεθύμνου η σύναψη 54 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την πρόσληψη ισάριθμων ατόμων προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών των 5 ΚΑΠΗ του Λιμενικού Ταμείου και του ΔΑΟΡ με αντίστοιχες ειδικότητες όπως ιατρού, βρεφοκόμων, παιδοκόμων, νηπιαγωγών, μουσικοδιδασκάλων και χοροδιδασκάλων κα.. Και σε αυτή την περίπτωση αναμένονταν η έγκριση των θέσεων από τη διυπουργική Επιτροπή η οποία καθυστέρησε με αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαδικασία λόγω εκλογών.

Τέλος , ο Δήμος απέστειλε εγκαίρως στο ΥΠ.ΕΣ. τα επιχειρησιακά σχέδια για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης για 41 συνολικά ειδικότητες μεταξύ των οποίων παιδοκόμων, νηπιαγωγών, ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, παιδιάτρου, μουσικής και αισθητικής αγωγής, μάγειρα και άλλων που θα απασχολούνταν στους Παιοδικούς Σταθμούς καθώς και στα Α'', Β'' και Γ'' ΚΑΠΗ.

Αναστέλλεται εξάλλου και η πρόσληψη 2 ατόμων ως μόνιμο προσωπικό για το Λιμενικό Ταμείο που ήδη έχουν δημοσιευτεί τα ονόματά τους στον πίνακα διοριστέων.

Η προκήρυξη για την πρόσληψη όλων των παραπάνω ειδικοτήτων αναστέλλεται τουλάχιστον μέχρις ότου ορισθεί η νέα Κυβέρνηση και εφόσον αυτή ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα..

Δεδομένων των νέων συνθηκών, ο Δήμος θα αναγκαστεί να λειτουργήσει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες με το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό που ούτως ή άλλως δεν επαρκεί, συνθήκη που δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους στο βαθμό τουλάχιστον που είχε αρχικά προβλεφθεί και προγραμματιστεί. Για το λόγο αυτό και παρότι δεν φέρει ευθύνη ο Δήμος Ρεθύμνης για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην προώθηση της διαδικασίας προκήρυξης των θέσεων, τόσο εκ μέρους της Διυπουργικής Επιτροπής όσο και εξαιτίας της γενικότερης γραφειοκρατείας, ζητά την κατανόηση των συμπολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες και τα Νομικά του Πρόσωπα κι εκφράζει την αισιοδοξία του τι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και δομών του με τη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο και αριθμητικά πλήρες προσωπικό .

 

Από το Γραφείο Τύπου

08 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)