26/07/2007, Πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

ΛογότυποΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 28310 88304
Fax
: 28310 29879
E
mail:

Ρέθυμνο, 26 Ιουλίου 2007

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ο Δήμος Ρεθύμνης έκρινε αναγκαία, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση των αγροτών και την ευρύτερη πληροφόρηση των συμπολιτών μας για τους χειρισμούς που θα πρέπει να υιοθετήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ώστε να αποκατασταθούν τα καμένα δένδρα και να εξασφαλισθεί η νέα βλάστηση τους.

Οι οδηγίες θα διανεμηθούν μέσω του Γραφείου Πρασίνου του Δήμου (κα Γκολφινοπούλου Νικολέτα, Γεωπόνος, τηλ: 28310- 88335) και με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Οικισμών κ. Στ. Παπαδάκη - Πιατά, ο οποίος σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Οικισμών του Δήμου θα προωθήσουν το ενημερωτικό υλικό σε κάθε συμπολίτη που ασχολείται με τη γεωργία και ειδικά με τα ελαιοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με το ειδικό φυλλάδιο οι οδηγίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 

«ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Το κλάδεμα ύστερα από μια πυρκαγιά είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες που πρέπει απαραίτητα να κάνει ο ελαιοπαραγωγός. Με το κλάδεμα αφαιρούμε τα κατεστραμμένα τμήματα του δένδρου, έτσι ώστε τα ελαιόδεντρα να αποκτήσουν σωστή κατανομή της καινούριας βλάστησης και να γίνουν πάλι παραγωγικά όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, θα πρέπει να ενεργήσουμε σωστά στον κατάλληλο χρόνο και με το σωστό τρόπο. Για το λόγο αυτό σας δίνουμε κάποιες γενικές οδηγίες για το κλάδεμα των ζημιωθέντων από πυρκαγιά ελαιοδέντρων.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ζημιές διαφέρουν από δέντρο σε δέντρο και γι'' αυτό κάθε ελαιόδεντρο πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για το ποιες είναι οι ανάγκες του για κλάδεμα.

 

 1. Χρόνος κλαδέματος

  Το κλάδεμα πρέπει να γίνει αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από τη ζημιά, ώστε η ζημιά να γίνει πιο φανερή. Έτσι για τις καλοκαιρινές φωτιές θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, ενώ για τις φθινοπωρινές φωτιές θα πρέπει να περιμένουμε το χειμώνα.
  Δε θα πρέπει να μας ξεγελάσει η εικόνα τυχόν αναβλάστησης ψηλά στην κόμη των δένδρων ώστε να εφαρμόσουμε άκαιρο ή ελαφρότερο κλάδεμα.

 2. Σημεία επέμβασης

  Κύριος οδηγός του κλαδέματος είναι η κατάσταση του φλοιού (φλούδας) του δέντρου. Γι'' αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε κορμό που ο φλοιός του έχει σκάσει ή έχει ξεκολλήσει ή έχει ξύλο με αλλαγμένο χρώμα. Έτσι επεμβαίνουμε με κλάδεμα στο λαιμό, στον κορμό, στους δευτερεύοντες ή στους πρωτεύοντες κλάδους, ανάλογα με τη ζημιά.
  Κλάδοι που παρουσιάζουν κάψιμο φλοιού πάνω από 25%, θα πρέπει να αφαιρεθούν ακόμα και αν παρουσιάζουν νέα βλάστηση πάνω από το καμένο σημείο, επειδή από το σημείο αυτό αργότερα θα ξεκινήσει σχίσιμο του φλοιού και σχηματισμός κενού.
  Το κλάδεμα στο λαιμό δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στη μελλοντική ανάπτυξη των δέντρων, όσο και στη συγκομιδή, εξαιτίας των πολλών κορμών που θα δημιουργηθούν. Η κατάσταση αυτή είναι χειρότερη για δέντρα πολύ μεγάλης ηλικίας μα «κουφαλιασμένο» και μεγάλης περιμέτρου λαιμού που συνοδεύεται με επιφανειακές ρίζες. Στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερο το ξεπάτωμα και ξαναφύτεμα νέων δέντρων. Αντίθετα όσο πιο νέα είναι τα ελαιόδεντρα, τόσο πιο σύντομα θα αποκτήσουν ξανά την κόμη τους.

 3. Εμβολιασμένα δέντρα

  Στα εμβολιασμένα δέντρα κόβουμε σε απόσταση 30-50 εκατοστά πάνω από το σημείο εμβολιασμού και αφαιρούμε τακτικά τη νέα βλάστηση που βγαίνει από το άγριο υποκείμενο.
  Στην περίπτωση που θα κόψουμε στο άγριο υποκείμενο, πρέπει να περιμένουμε 2-3 χρόνια για να αναπτυχθούν νέοι βραχίονες, να γίνει κλαδοκάθαρος και να γίνει ξανά εμβολιασμός.
  Στην περίπτωση που έχει καεί όλος ο κορμός, καλό είναι να ξεριζώνεται το δέντρο και να φυτεύεται καινούριο, γιατί η διαδικασία της αναβλάστησης και του νέου εμβολιασμού, απαιτεί περισσότερο χρόνο και κοστίζει αρκετά περισσότερο από τη νέα φύτευση.

 4. Αυτόριζοι ελαιώνες (δεν υπάρχει άγριο υποκείμενο)

  Σε αυτόριζα δένδρα μικρής ηλικίας και με γερό κορμό χωρίς «κουφάλες» η ανανέωση θα γίνεται με κόψιμο του κορμού (καρατόμηση) ή με αυστηρό κλάδεμα των βραχιόνων, ανάλογα με τη ζημιά. Η καρατόμηση θα γίνεται σε ύψος 0,6 ως 1,2 μέτρα το χειμώνα και μέχρι το Φεβρουάριο. Αν έχει καεί ολόκληρος ο κορμός, η καρατόμηση θα γίνεται στο ύψος του εδάφους (λαιμό).

 5. Τομές κλαδέματος

  Οι τομές κλαδέματος θα πρέπει να είναι επίπεδες για να έχουμε ομοιόμορφη ανάπτυξη νέων βλαστών. Κρίνεται σκόπιμο οι τομές του κλαδέματος και κυρίως οι μεγάλες, να επαλείφονται με κάποια προστατευτική ουσία για να αποφεύγονται σκασίματα και ανάπτυξη δευτερογενών προσβολών (μολύνσεις).
 6. Λοιποί χειρισμοί
  1. Μόλις αποκατασταθούν τα αρδευτικά δίκτυα συνιστάται το πότισμα των δέντρων για να τα βοηθήσουμε να αναβλαστήσουν φυσιολογικά. Στη φάση αυτή δεν πρέπει να λιπάνουμε.
  2. Τα επόμενα 2-3 χρόνια δεν πρέπει να γίνει κανένα κλάδεμα ή έστω και απλή αφαίρεση βλαστών, για να μπορέσει το δέντρο να μπει πιο γρήγορα στην καρποφορία.
  3. Μετά τα 2-3 αυτά χρόνια διαλέγουμε τα κλαδιά που θα αφήσουμε για βραχίονες και τα υπόλοιπα κλαδιά τα αφαιρούμε από τη βάση τους.
  4. Στα ανανεωμένα ελαιόφυτα θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνονται οι κανονικές καλλιεργητικές φροντίδες (όργωμα, λίπανση, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών κλπ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση ακάρεων και φυλλοφάγων εντόμων.
  5. Τα κομμένα κλαδιά και γενικά όλη η ξυλεία που θα προκύψει από το κλάδεμα, θα πρέπει να απομακρυνθεί από το λιόφυτο και να καεί μέχρι το Μάρτιο, για να αποφύγουμε προσβολές από ξυλοφάγα έντομα.

Θέλουμε και πάλι να τονίσουμε ότι οι παραπάνω οδηγίες θα πρέπει να προσαρμόζονται τοπικά, ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και σύμφωνα με τις συνθήκες της περιοχής, την ποικιλία και την ηλικία των δέντρων, την έκταση της ζημιάς και βέβαια σύμφωνα με τις υποδείξεις των Γεωπόνων.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το συμβάν και τη συμπαράστασή μας στους παραγωγούς που επλήγησαν. Είμαστε στη διάθεσή τους για οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.

 

Από το Δήμο Ρεθύμνης
Στέλιος Πιατάς - Παπαδάκης,
Αντιδήμαρχος
Νικολέτα Γκολφινοπούλου, Γεωπόνος»

 

Από το Γραφείο Τύπου

01 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)