08/02/2007, Επαφές με τα Δ.Σ. και Μέλη των ΚΑΠΗ του Ρεθύμνου είχε η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κα Μαίρη Λιονή

ΛογότυποΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 28310 88304
Fax
: 28310 29879
E
mail:

Ρέθυμνο, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εποικοδομητικές επαφές με τα Δ.Σ. και Μέλη των ΚΑΠΗ του Ρεθύμνου καθώς και με τους εργαζόμενους στους κρατικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Νομού είχε η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου κα Μαίρη Λιονή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της ανετέθησαν στον ευρύτερο τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας.

Ειδικότερα η κα Λιονή, επισκέφθηκε όλα τα παραπάνω ιδρύματα και συζήτησε διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο σε ελλείψεις υποδομών όσο και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Διαπιστώθηκε ότι, σε ότι αφορά τα 5 ΚΑΠΗ που λειτουργούν στο Νομό, υπάρχει σε μερικά εξ''αυτών έλλειψη προσωπικού λόγω λήξης της σύμβασης ορισμένων εργαζομένων ενώ κρίθηκε αναγκαίος ένας συντονισμός των δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ και συνεργασία όλων μεταξύ τους ώστε να αλληλοϋποστηρίζονται οι λειτουργίες τους και να χρησιμοποιούνται από κοινού τα μέσα που διαθέτουν (π.χ. αυτοκίνητο) για να καλύπτονται οι ελλείψεις τους τόσο σε μέσα και υποδομές όσο και σε προσωπικό. Συζητείται η εκπόνηση Μελέτης, της οποίας η χρηματοδότησή της θα προωθηθεί στο 4ο Κ.Π.Σ., με την οποία θα διερευνηθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου και θα προταθούν συγκεκριμένες λύσεις.

Σε ότι αφορά τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς, η κα Λιονή εξασφάλισε προσωρινές λύσεις για την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων σε έλλειψη προσωπικού, η οποία γίνεται εντονότερη από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι σταθμοί φιλοξενούν δυσανάλογο αριθμό παιδιών σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό.

Συγκεκριμένα, για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ανάληψη εργασίας από τις προσληφθείσες μέσω ΑΣΕΠ νηπιαγωγούς, οι σταθμοί θα υποστηριχθούν εργασιακά είτε με προσωπικό που πλεονάζει σε άλλους είτε μέσω ΔΑΝΕΡ ενώ συζητείται η δυνατότητα κάλυψης των αυξημένων αναγκών σε συνεργασία με το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο.

Επιπλέον, προγραμματίζεται η διοργάνωση ευρείας σύσκεψης στην οποία θα κληθούν φορείς και συμπολίτες που διαθέτουν τεχνογνωσία, προκειμένου να επιχειρηθεί ο συντονισμός όλων όσοι παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή κάνουν συμβουλευτική σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η Αντιδήμαρχος επίσης έχει αναλάβει το θέμα της λειτουργίας του Γραφείου αλλοδαπών του Δήμου Ρεθύμνου που έχει σοβαρά προβλήματα ενώ συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο για την ικανοποίηση του αιτήματος των αθίγγανων που ζουν στο Ρέθυμνο για την εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών επιβίωσης.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου

01 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)