20/04/16 ΔΤ Ωράριο λειτουργίας του τμήματος Πρόνοιας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Δήμος Ρεθύμνου ενημερώνει τους συμπολίτες ότι το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της ∆ημόσιας Υγείας (Πρόνοια) , θα εξυπηρετεί από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 8 το πρωί έως 2 το μεσημέρι, εκτός από την Παρασκευή, που η Υπηρεσία θα λειτουργεί μεν, αλλά θα ασχολείται αποκλειστικά με την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών και με θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

Η αλλαγή του ωραρίου εξυπηρέτησης των πολιτών από το συγκεκριμένο Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας, κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των τμημάτων της, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία εξυπηρετεί το σύνολο των δικαιούχων πολιτών στα προγράµματα : οικονοµικής ενίσχυσης ΑµεΑ, ανασφαλίστων, χορήγησης πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας, έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής κ.ά.

Η πολυπλοκότητα των θεμάτων και ο μεγάλος αριθμός πολιτών που χρήζουν υποστήριξης από την εν λόγω Υπηρεσία σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού καθιστά τη λειτουργία της δυσχερή και τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, δύσκολη.

Παρακαλούμε λοιπόν τους συμπολίτες να σεβαστούν το νέο ωράριο εξυπηρέτησης τους . Βέβαια, σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω του χαρακτήρα της κοινωνικής ευαισθησίας τον Τµήµατος, η Υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των δηµοτών για την άµεση ψυχοχοινωνική στήριξή τους.

Διευκρινίζεται ότι του νέου ωραρίου εξαιρούνται:

α. Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας
β. Οι ∆οµές Αντιμετώπισης της Φτώχειας και
γ. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυµάτων Βίας, τα οποία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν κανονικά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Από το Δήμο

 

19 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)