05/10/18, ΔΤ Υπογραφή σύμβασης για επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτέλους, μετά από καθυστέρηση 2 ετών, η οποία οφείλεται σε νομικές περιπλοκές λόγω ενστάσεων των εργολάβων, υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 η σύμβαση για την εκτέλεση έργων συντήρησης κι επισκευής σχολικών μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης, από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο Προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται στις 108.233,35 €, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 2016 καθώς και από ιδίους πόρους του Δ.Ρ και ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του είναι 8 μήνες. Πρόκειται για οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και παρεμβάσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό των σχολικών κτιρίων αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Ειδικότερα, οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις αφορούν :

  • επισκευές – συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, δωμάτων, στεγών, τοίχων, πλακών και άλλων στοιχείων σκυροδέματος (8ο Νηπιαγωγείο, 7ο Δημοτικό, Δημοτικό Αγ. Νικολάου, 9ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, 13ο Δημοτικό, 14ο Δημοτικό, 16ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΚ)
  • συντήρηση – αντικατάσταση υδρορροών, περιφράξεων και κουφωμάτων (Νηπιαγωγείο Πηγής, 6ο Νηπιαγωγείο, 5ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 13o Δημοτικό, Μουσικό Σχολείο, 2ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο)
  • αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού, καθώς και επιχρισμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά (Νηπιαγωγείο Πηγής, 1ο Λύκειο)
  • διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Μισιρίων, 10ο Νηπιαγωγείο, 11ο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Αρμένων, Δημοτικό Γερανίου, Δημοτικό Επισκοπής, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 4ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, ΕΕΕΕΚ, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ, 2o ΕΠΑΛ, 2ο Λύκειο, 4ο Λύκειο)
  • χρωματισμοί κύριων και βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων σε αποχρώσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία (6ο Δημοτικό)
  • συντήρηση χώρων WC, δικτύων ύδρευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων (Δημοτικό Αγ. Νικολάου, Δημοτικό Επισκοπής, Δημοτικό Πλατάνου, 2ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Επισκοπής, Λύκειο Επισκοπής, 1ο ΕΠΑΛ, 1ο Λύκειο)

και λοιπές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την σωστή λειτουργία των σχολείων.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες εργασίες αποτελούν το σύνολο των αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης όπως προέκυψαν βάση των μέχρι σήμερα υποβληθέντων αιτημάτων στο Τμήμα Παιδείας.

Η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία , αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν νέα αιτήματα ή ανάγκες για επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, θα αξιολογούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Ρ. και θα δίδεται προτεραιότητα έναντι των ήδη προγραμματισμένων που προαναφέρονται, με σχετική εντολή εκτέλεση τους στον ανάδοχο εργολάβο.

 
 

Από το Δήμο

 


20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)