08/05/19, Πρόσκληση των Επικεφαλής Συνδυασμών υποψηφίων Δμάρχων, υποψηφίων Περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους σε κοινη σύσκεψη για την διαθεση χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, έχοντας υπ’ όψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 και 115 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 4239/2014 και τις διατάξεις του Ν. 4255/2019.

2.Το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 24926/04-04-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

3.Το περιεχόμενο της υπ’αρίθμ. 32168/Εγκύκλιος αρ. 26/25-04-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, στη σελίδα 2 του οποίου ορίζεται ότι “η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει πλέον με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο προκηρύσσονται οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που έχει σημασία ιδίως όσον αφορά την εκκίνηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) κατά την έκταση που αυτές εφαρμόζονται αναλόγως στις αυτοδιοικητικές εκλογές”.

4.Το Προεδρικό Διάταγμα με αρίθμ. 38 ΦΕΚ 64/Α’/24-04-2019 με θέμα «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους σε κοινή σύσκεψη την Δευτέρα 13 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία εκπροσωπούν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής οι οποίοι θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών, για την προβολή τους.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί και μέσω δελτίου τύπου στο σύνολο των Μέσων Ενημέρωσης του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

 

09 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)