Η αξιολόγηση της πορείας του έργου Interreg-Europe “Plasteco", αντικείμενο τηλεδιάσκεψης των Εταίρων του Προγράμματος με Επικεφαλής το Δήμο Ρεθύμνης - 21/05/20

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ PLASTECO ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα τηλεδιάσκεψη των Εταίρων του Έργου Interreg-Europe “Plasteco”, στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνης είναι επικεφαλής εταίρος και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος της τηλεδιάσκεψης αυτής ήταν να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του έργου και οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 σε αυτή. Συζητήθηκαν οι πιθανές διορθωτικές ενέργειες που θα απαιτηθούν έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η σωστή υλοποίηση του έργου λόγω της πανδημίας και πιθανής παράτασης των περιοριστικών μέτρων. Έγινε αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου και της προόδου για την παράδοση των πρώτων παραδοτέων και τέλος συζητήθηκαν θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης του κοινού για τα αποτελέσματα του έργου.

Στην τηλεδιάσκεψη αυτή, ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τον Κο Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη επιστημονικό υπεύθυνο του έργου καθώς και από στελέχη του τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου μας.

Το “Plasteco” επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ορθολογική χρήση και διαχείριση των πλαστικών σε μία κυκλική οικονομία. Ως είναι γνωστό, η Ε.Ε. ξεκίνησε το 2018 την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα “Πλαστικά σε μια Κυκλική Οικονομία”, καλώντας τις δημόσιες αρχές, τις βιομηχανίες και το κοινό να εφαρμόσουν και να στηρίξουν μέτρα για την μετάβασης του σε μια "νέα οικονομία για τα πλαστικά" (new plastics economy). Η μετάβαση αυτή απαιτεί τόσο τη συγκράτηση της ρύπανσης από τα πλαστικά όσο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. μέσω μέτρων καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της "μείωσης χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης".

Το “Plasteco” έρχεται να εξετάσει τον τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση αυτή στις περιοχές των εταίρων του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.rethymno.gr/municipality/plasteco/plasteco.html και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/plasteco/

 

13 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)