27/03/19, Ενταξη Δήμου Ρεθύμνης ως Επικεφαλής Εταίρος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Plasteco" του Interreg για τον περιορισμό των απορριμμάτων από πλαστικά υλικά

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                  Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 28313 41304
Fax: 28310 29879
e-mail: typos@rethymno.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ως επικεφαλής εταίρος εντάχθηκε ο Δήμος Ρεθύμνης στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Plasteco του Interreg Europe, στο οποίο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης και το τμήμα προγραμματισμού και παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δ.Ρ., είχαν υποβάλλει πλήρη φάκελο –πρόταση ένταξης.

Σήμερα η αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης του Interreg, που εδρεύει στη Γαλλία ενημέρωσε τον Δήμαρχο Ρεθύμνης για τη θετική αξιολόγηση της πρότασης του Δ.Ρ. και την ένταξη του ως Επικεφαλής Εταίρος μεταξύ των 8 χωρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Μάλιστα απηύθυναν πρόσκληση για συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο πρώτο σεμινάριο «Lead Partner» που θα πραγματοποιηθεί στις 9 -11 Απριλίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα παρασχεθεί επαρκής ενημέρωση στους επικεφαλής του Προγράμματος σχετικά με τις βασικές αρχές που θα υιοθετήσουν στο έργο τους, θα παρουσιαστούν, στο πλαίσιο ενός φόρουμ, τ’ αποτελέσματα του προγράμματος και τα επιτεύγματα άλλων έργων, θα δοθεί η δυνατότητα γνωριμίας των επικεφαλής εταίρων καθώς και η ευκαιρία συνεργασίας τους με τους υπεύθυνους πολιτικής και χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα Plasteco υποστηρίζει την προσπάθεια των περιφερειών της Ε.Ε. για τον περιορισμό των απορριμμάτων από πλαστικά υλικά.

Σε επιστολή του προς τις εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης ανέλυσε τη σημασία που έχει για το Δήμο Ρεθύμνης η ένταξή του στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, και μάλιστα ως επικεφαλής εταίρος, και ζήτησε τη στήριξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα απόσπασμα της επιστολής του Δημάρχου, όπου αναφέρονται και οι στόχοι του Προγράμματος: «… Ο Δήμος Ρεθύμνου, ανήκοντας στις περιοχές υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας, διαθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της προστασίας και αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και προωθεί τη συγκεκριμένη πρόταση όχι μόνο ως καίριο ερευνητικό πεδίο αλλά και ως προτεραιότητα που ανοίγει συγκεκριμένες προοπτικές για την αποτελεσματική ενσωμάτωση πολιτικών και μέτρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι το προτεινόμενο έργο PLASTECO «Supporting EU regions to curb plastics waste and littering» θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην πρόταση, ώστε:

1. Να ενισχυθεί η προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων (διαχωρισμός, συλλογή και ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων) και να επιταχυνθεί της επίτευξη των σχετικών στόχων για την ανακύκλωση των πλαστικών.

2. Να ενθαρρυνθεί η σταδιακή κατάργηση των συσκευασιών από πλαστικές ύλες και να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για «πράσινα» κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις.

3. Να διευκολυνθεί η ανάδειξη και υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων πλαστικών συσκευασιών και επιχειρηματικών μοντέλων αντίστροφου εφοδιασμού.

4. Να διευρυνθεί η αποδοχή της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών σε προϊόντα.

5. Να βελτιωθούν οι διαδικασίες παρακολούθησης και μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων που απειλούν το υδρόβιο περιβάλλον.

6. Να προταθούν χρήσεις των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την αύξηση των δυνατοτήτων των περιφερειακών αλυσίδων αξίας όσον αφορά στις καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες.

 

Από το Δήμο

 

02 Απριλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)