15/03/19, ΔΤ Επίδομα Στέγασης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Γερακάρη 61, όπισθεν Δημαρχείου
τηλ. 2831 3 41 260-261-256


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

το ποσό του επιδόματος ορίζεται ως εξής:

• για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρω το μήνα

• για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

• στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα

• στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

 

τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται ως εξής:

το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού προκύπτει αποκλειστικά από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και υπολογίζεται ως εξής:

• μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ

• νοικοκυριό αποτελούμενο από δυο μέλη: 10.500

• νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 14.000

• νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δυο ανήλικα μέλη:17.500

• νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 21.000

 

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης είναι:

1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ, όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (μπορεί να αναζητηθεί διαδικτυακά στη σελίδα του επιδόματος www.epidomastegasis.gr ή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης).

2. Ε1 (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/ άδεια διαμονής/ άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο

4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σπιτιού σε ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες

5. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου (ΙΒΑΝ) λογαριασμού τράπεζας με δικαιούχο/ συνδικαιούχο τον αιτούντα

6. Λογαριασμός της ΔΕΗ. Κατά την πρώτη εφαρμογή δεν απαιτείται να είναι ο λογαριασμός στο όνομα του αιτούντα. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/ 2020

7. Για απόδειξη μονογονεϊκότητας: απόφαση επιμέλειας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατά περίπτωση

8. Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

9. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την υπηρεσία κατά περίπτωση

 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:

• 2831 3 41261_ Κυριακή Πλοτνικώφ / Κοινωνική λειτουργός

• 2831 3 41260_ Ολυμπία Βουρβαχάκη / Κοινωνική λειτουργός

• 2831 3 41256_ Ελένη Λιάκου / Ψυχολόγος

21 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)