31/12/18, Κοινοτικοί Εκλογείς, Εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους έως 28/02/2019

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΜΗΤΡΩΩΝ-ΕΚΛΟΓΩΝ              
Αρ. Πρωτ. 34946

Ρέθυμνο, 31.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό, ότι ύστερα από την εγκύκλιο με αριθ. 77029/24-12-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.133/1997 (Α' 121), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 320/1999 (Α' 305) και στο ν. 2196/1994 (Α' 41), με τα οποία ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι Οδηγίες 94/80/ΕΚ και 93/109/ΕΚ, αντίστοιχα, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Στις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην ειδική περίπτωση που Ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/ υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωτής τους, θα πρέπειν απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται με το άρθρο 48 του ν. 4555/2018 (Α' 133), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων Δήμων.

Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν αν ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες της Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Ρεθύμνης και μέχρι τώρα δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ρεθύμνης (δεν θα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς τους καταλόγους).

Η προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για την εγγραφή τους οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαστεί να προσκομίσουν στο Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων – Εκλογών του Δήμου Ρεθύμνης, τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα, Διαβατήριο ή Ταυτότητα πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποδεικτικό κατοικίας τους στα όρια του Δήμου Ρεθύμνης.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες των ακολούθων κρατών μελών της Ε.Ε.: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία), Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία, Φινλανδία, Κροατία.

Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων & Εκλογών Δήμου Ρεθύμνης, καθημερινά και ώρες 09:00 – 14:30. Την αναλυτική εγκύκλιο και την Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης: www.rethymno.gr, με τίτλο: Κοινοτικοί Εκλογείς, Εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους έως 28/02/2019.

 

Πληροφορίες:
Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων & Εκλογών Δήμου Ρεθύμνης, τηλ. 2831341226 και 227
Προϊσταμένη Δ/κής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, τηλ. 2831341224
Ιστοσελίδα Δήμου Ρεθύμνης www.rethymno.gr.

 

 

Από το Δήμο Ρεθύμνης.

 

18 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)