21/04/13, ΔT για την ολοκλήρωση της κατάρτιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα "Τοπικό Σχέδιο για την απαχόληση (ΤοπΣα) Δήμου Ρεθύμνης"

           

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Αρ.Πρωτ.: 50

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για την πορεία υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης

 

             Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», στο οποίο συμμετέχουν 100 ωφελούμενοι, ανάμεσά τους άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

             Οι Δράσεις του Προγράμματος ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013 και τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκε η Κατάρτιση των ωφελουμένων. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η Συμβουλευτική των συμμετεχόντων, προκειμένου να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι-μισθωτοί, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

             Στο πλαίσιο της Κατάρτισης οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν σε τμήματα των 25 ατόμων, ένα από τα τέσσερα προγράμματα της Δράσης: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», «Κατάρτιση Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων», «Τυποποίηση και Επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων» και «Κατάρτιση Στελεχών Κατ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας».

          Όλοι οι ωφελούμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος είναι η προετοιμασία για την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη συμβουλευτική και στους επιχειρηματίες, που θα προσλάβουν στις δομές τους συμμετέχοντες του Προγράμματος.


Προώθηση στην Απασχόληση

 
              Η Απόφαση Υλοποίησης του ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης, προβλέπει να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν οι τοπικοί εργοδότες, για την πρόσληψη ενός μέρους του αριθμού των συμμετεχόντων. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν με τη συμμετοχή κάποιων ωφελουμένων νέες επιχειρήσεις αιχμής Κοινωνικής Οικονομίας, βάσει του νέου Nομικού πλαισίου, το οποίο είναι υποστηρικτικό και ευνοϊκό. Θα εκπονηθούν Ατομικά Σχέδια Δράσης για τον καθένα ωφελούμενο, ενώ για εκείνους που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα εκπονηθούν και Επιχειρηματικά Σχέδια Δράσης, και θα ετοιμαστεί δωρεάν ο φάκελος τους για την υπαγωγή τους σε πρόγραμμα επιδότησης.

             Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», η οποία είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και συστάθηκε με σκοπό την υλοποίηση του ΤοπΣΑ Δήμου Ρεθύμνης. Στην Α.Σ. συμμετέχουν 6 τοπικοί Φορείς: ο Δήμος Ρεθύμνης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνης «Ένωση Α.Σ.Ρ.», το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου και το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Ρεθύμνης.

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο Δήμο Ρεθύμνης.

 

Από το Γραφείο Τύπου
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης»

19 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)