07/11/14, Ληξιαρχείο: Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ρέθυμνο 6 Νοεμβρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το δικαίωμα της ονοματοδοσίας (πρόσδοσης ονόματος) τέκνου- όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 344/1976 σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 1510,1512 του Α.Κ.- ανήκει αποκλειστικά στους δύο γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα, οι οποίοι το ασκούν από κοινού.

Η ονοματοδοσία του τέκνου, είτε είναι βαπτισμένο είτε είναι αβάπτιστο, πραγματοποιείται με κοινή δήλωση του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον αρμόδιο Ληξίαρχο, ο οποίος είναι από το νόμο το μόνο αρμόδιο όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων.

 

Η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία – δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος- μόνο όταν στη δήλωση της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν τη βάπτιση του παιδιού τους ότι, πρέπει να προσέρχονται και οι δύο γονείς στο Ληξιαρχείο προκειμένου να υπογράφουν τη δήλωση του κυρίου ονόματος.

Τούτο κρίνεται αναγκαίο λόγω του διαχωρισμού που κάνει ο νόμος μεταξύ βάπτισης (που αφορά μόνο το Θρήσκευμα) και ονοματοδοσίας για την οποία, το αποκλειστικό δικαίωμα το έχουν οι δύο γονείς από κοινού.

Η ονοματοδοσία μπορεί να γίνει και από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

 

 

Από το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης

του Δήμου Ρεθύμνης

 

 

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)