09/05/13, ΔΤ: έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων (σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
                                      Ρέθυμνο  9 Μαΐου 2013
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι, άρχισε να λειτουργεί  το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ).

Σύμφωνα με το ν. 4144/2013 οι Ληξιαρχικές πράξεις  θα καταχωρούνται και θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από αυτό.

Οι διατάξεις του νόμου αυτού αποσκοπούν στην οριστική καταπολέμηση της παραβατικότητας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά στη λήψη συνταξιοδοτικών και άλλων κοινωνικών παροχών από άτομα που δεν τις δικαιούνται.

Από την εφαρμογή του νόμου οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και γάμου και οι μεταβολές τους, καθώς και το σύμφωνο συμβίωσης θα περιλαμβάνουν αναγκαία και υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του προσώπου, που «υφίσταται» τη ληξιαρχική μεταβολή. Επιπλέον, θα περιέχουν και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, που θα συμβάλει στους ελέγχους δια σταύρωσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και των ασφαλιστικών ταμείων.

Με το νέο σύστημα έχουν αλλάξει τα έντυπα δηλώσεων των γεγονότων (Γέννηση-Γάμος- Πιστοποίηση Θανάτου) και έχουν προστεθεί σε αυτά και νέα πεδία όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ Ασφάλισης κλπ.

Προκειμένου να είναι εφικτή η καταχώρηση στο σύστημα, θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα πεδία που αναφέρονται στα έντυπα αυτά.

Εφιστάται η προσοχή των δημοτών μας οι οποίοι προσέρχονται στο Ληξιαρχείο μας για να δηλώσουν  Γέννηση, Γάμο, η Θάνατο, για την, με ευθύνη τους, σωστή και πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων που παραλαμβάνουν από Νοσοκομείο ή Ιδιώτες Γιατρούς (Γέννηση-Θάνατος) και από τους ιερείς ή το Δήμο (Γάμος) και ειδικά για τον ΑΜΚΑ το ΑΦΜ και τον φορέα ασφάλισης

Στο εξής, ελλιπείς δηλώσεις  δεν θα γίνονται δεκτές από τον Ληξίαρχο και θα επιστρέφονται

στον υπόχρεο της δήλωσης προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε σχέση με τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος για τη δήλωση του γεγονότος, ειδικά τώρα που με το νέο νόμο τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν υπερπολλαπλασιαστεί (από 4,50 και 13 ευρώ σε 100 και 300 ευρώ).

Η εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από τον υπόχρεο, συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει τη μεταβολή (π.χ. Διαζύγιο, εκούσια αναγνώριση τέκνου κλπ) μετά από ένα (1) μήνα, την γέννηση μετά από δέκα (10) ημέρες και τον γάμο μετά από σαράντα (40) ημέρες.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.

 

Από το Ληξιαρχείο
Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης

19 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)