20/08/18, Δ.Τ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS θα πραγματοποιήσει σε δύο χρονικά διαστήματα i) 20-08-2018 έως 23-08-2018 και ii) 03-09-2018 έως 07-09-2018, καταγραφές κυκλοφοριακών δεδομένων σε πληθώρα σημείων του οδικού δικτύου, ενώ θα γίνουν και έρευνες με ερωτηματολόγια σχετικά με ζητήματα μετακινήσεων.

Παρακαλούμε λοιπόν τους συμπολίτες αφενός να δείξουν κατανόηση σε ενδεχόμενες, μικρής έκτασης και διάρκειας, οχλήσεις που ίσως υποστούν κατά την κυκλοφορία τους στην πόλη και αφετέρου να συνεργαστούν με εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που θα τεθούν στη διάθεση τους.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού από τη συλλογή των δεδομένων θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν στη συνολική προσπάθεια του Δήμου να γίνει το Ρέθυμνο πρότυπο Βιώσιμης Ευρωπαϊκής Πόλης.

Με τη βεβαιότητα ότι οι συμπολίτες θα ανταποκριθούν θετικά στις προγραμματισμένες δράσεις, τους ευχαριστούμε πολύ.

26 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)