Εγκρίθηκαν τεχνικές παρεμβάσεις για την εξυπηρέτηση μαθητών με Αναπηρία και πυροσπροστασίας σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στο Δήμο Ρεθύμνης, από ΥΠΕΣ - Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 'Φιλόδημος ΙΙ' και πόρους του Δήμου - 30/09/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την ένταξη δύο προγραμμάτων που αφορούν επεμβάσεις σε σχολικές μονάδες του Ρεθύμνου στο «Φιλόδημος ΙΙ» υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως πληροφορήθηκε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης από τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού κ. Σκάλκο, στο πλαίσιο τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές των έργων, οι οποίες εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και συμπεριλήφθησαν στις προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος στο ΥΠΕΣ αιτούμενος την ένταξη τους στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, οι παρεμβάσεις αφορούν σε έργα διασφάλισης προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία σε σχολεία και στην εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα πρόκειται για:

1. Έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση καιτ ην εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνης», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το «Φιλόδημος ΙΙ» και πόρους του Δήμου. Θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες ώστε να εναρμονιστούν οι σχολικές υποδομές με τις σύγχρονες προδιαγραφές υποδοχής ΑμεΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για όλους», προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση Ατόμων με Αναπηρία άτομα με αναπηρία (ράμπες και ειδικοί χώροι υγιεινής) σε όλους του εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

• Νηπιαγωγεία της πόλης και των Οικισμών και ειδικότερα στα : 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο,10ο,11ο και 14 ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου, Νηπ/είο Μισιρίων, Ειδικό Νηπ/είο Ρεθύμνου καθώ και τα Νηπιαγωγεία Αγ. Παρασκευής, Αρμένων, Βιράν Επισκοπής, Επισκοπής, Πηγής, Ρουσσοσπιτίου, Σταυρωμένου, Αργυρούπολης, Γάλλου, Κυριάννας και Μαρουλά.

• Δημοτικά σχολεία :

• 1ο, 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 13ο, 15ο, 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιπόπουλου, 1ο Ειδικό Σχολείο Μυσιρίων και στα Δημοτικά Σχολεία Σταυρωμένου, Αγ. Νικολάου, Αρμένων, Επισκοπής, Αργυρούπολης,

• Γυμνάσια: 2ο, 3ο και 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Επισκοπής, Πειραματικό Γυμνάσιο καις τα Λύκεια : 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, ΓΕΛ Επισκοπής και Πειραματικό Λύκειο.

2. Έργο με γενικό τίτλο « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρεθύμνης» με στόχο την άρση της επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το έργο εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου από πυρκαγιά και θα συγχρηματοδοτηθεί από το «Φιλόδημος ΙΙ» και πόρους του Δήμου.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής σχολικές μονάδες:

• Νηπιαγωγεία πόλης: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 13ο και 14ο Νηπ/είο Ρεθύμνου.

• Νηπιαγωγεία Οικισμών: 1ο, 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου, Νηπ/είο Μισιρίων, Ειδικό Νηπ/είο Ρεθύμνου, Αγ. Παρασκευής, Αρμένων, Γωνιάς, Βιράν Επισκοπής, Επισκοπής, Πηγής, Πλατανιά, Πρινέ, Αργυρούπολης, Γάλλου, Κυριάννας, Μαρουλά

• Δημοτικά Σχολεία: 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 13ο και 15ο.

• Δημοτικά Σχολεία Οικισμών: Δημ. Σχ. Ατσιπόπουλου, 1ο Ειδικό Σχολείο Μυσιρίων, Δημ Σχ. Άδελε, Σταυρωμένου, Αγ. Νικολάου, Αρμένων, Επισκοπής, Πρινέ, Ρουσσοσπιτίου, Αργυρούπολης,

• Γυμνάσια : 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Γυμνάσιο Επισκοπής, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεθύμνου, Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκεια: 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 3ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, ΓΕΛ Επισκοπής, Πειραματικό Λύκειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ευκαιρία της επικοινωνίας του με τον κ. Σκάλπο, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης υπενθύμισε στον Δντη του Γραφείου του Υπουργου Εσωτερικών την εκκρεμότητα που υφίσταται στην εκ μέρους του υπογραφή ς ένταξη των έργων ανάπλασης, συντήρησης και ανακατασκευής των κτιρίων του 16ου Δημοτικού Σχολείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, επισημαίνοντας για μία ακόμη φορά τη σημασία που αποδίδει τόσο ο Δήμος Ρεθύμνης όσο και η κοινωνία του Ρεθύμνου στα συγκεκριμένα έργα.

 

27 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)