Ανακαίνιση παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων και Προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ στο Φρούριο Φορτέτζα - Κοινές δράσεις Δήμων Ρεθύμνης και Aγίας Νάπας Κύπρου μέσω Πρ/τος Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” - 29/06/21

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο "In Heritage: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός" που είχε κατατεθεί από τον Δήμο Ρεθύμνης στον άξονα προτεραιότητας 2 του συγκεκριμένου προγράμματος συνεργασίας.

Η πράξη αφορά στη βελτίωση της «προσβασιμότητας» των ΑμεΑ σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, στην ανάδειξη και προώθηση της Ελλάδας και της Κύπρου ως «προσβάσιμους» τουριστικούς προορισμούς και στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων με στόχο τον τουρισμό για όλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.200.810,00 ευρώ και ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στον Δήμο Ρεθύμνης είναι 510.800,00 ευρώ εκ των οποίων το 85% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 15% από Εθνικούς Πόρους.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τον Δήμο Ρεθύμνης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και τον Δήμο Αγίας Νάπας με τον Δήμο Σωτήρας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς. Ο Δήμος Ρεθύμνης είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου αυτού.

Οι κύριες δράσεις που πρόκειται να γίνουν στον Δήμο Ρεθύμνης αφορούν την ανακαίνιση του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων και τη μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο με την ταυτόχρονη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Μάλιστα, για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία σε συνανθρώπους μας με αναπηρία, ο Δήμος Ρεθύμνης θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων Braille τόσο στο ελαιοτριβείο όσο και σε σημαντικά αξιοθέατα του Δήμου. Επιπλέον, μέσω του ίδιου προγράμματος, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ στο Φρούριο Φορτέτζα.

Πρόκειται επίσης να γίνουν κοινές δράσεις από όλους τους εταίρους οι οποίες θα αφορούν την προώθηση και προβολή των «προσβάσιμων» τουριστικών προορισμών των Δήμων μέσω υλικού δημοσιότητας, «προσβάσιμης» ιστοσελίδας και εργαστηρίων ενημέρωσης. Επίσης θα εκπονηθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του "προσβάσιμου τουρισμού", κοινό σύστημα αξιολόγησης της προσβασιμότητας και διάθεσης σχετικού σήματος πιστοποίησης για «προσβάσιμους σε όλους» χώρους φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας. Τέλος θα γίνουν και δράσεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών εκτός της διασυνοριακής περιοχής του «Ελλάδα – Κύπρος».

Σύντομα ο Δήμος Ρεθύμνης θα διοργανώσει την 1η συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών κάθε εταίρου για την ομαλή υλοποίηση της πράξης.

 

Από το Τμήμα Προγραμματισμού Δ.Ρ

 

18 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)