28/04/14, ΔΤ για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Προσβάσιμες πόλεις- Έργα Βελτίωσης Προσπελασιμότητας ΑμεΑ στο φρούριο Φορτέτζα και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου»

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                    Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 28313 41327
Fax: 28310 29879
Email:

                                                                                    ΠΡΟΣ

                                                                                     ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Προσβάσιμες πόλεις- Έργα Βελτίωσης Προσπελασιμότητας ΑμεΑ στο φρούριο Φορτέτζα και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου», υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης με τον ανάδοχο εργολάβο.  Πρόκειται για επεμβάσεις,  Πρ/μού 189.850 €, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος  2007-2013»,  την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)  και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης προβλέπεται η αισθητική και λειτουργική  ανάπλαση μέσα από  σχεδιασμό πεζοδρομίων, ραμπών, σημείων πρασίνου, θέσεων κάδων απορριμμάτων και θέσεων στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης κατά μήκος της οδού Τρανταλλίδου.

Η μελέτη στοχεύει στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης των πεζών από και προς το Νοσοκομείο, με παράλληλη μέριμνα για την προσβασιμότητα για Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις προδιαγραφές (δημιουργία λωρίδας όδευσης τυφλών, ραμπών κλπ).

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της οδού Τρανταλλίδου (πολυάριθμες είσοδοι  στάθμευσης στις πολυκατοικίες και  ύπαρξη υφιστάμενων δέντρων) στο σχεδιασμό συμπεριλήφθηκε η διαμόρφωση ραμπών εισόδου προς τις πολυκατοικίες και η διαμόρφωση εσοχών στις θέσεις που υπάρχουν δέντρα.

Με το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης (14 για αυτοκίνητα, 7 για μοτοσικλέτες οι οποίες  θα διαχωρίζονται  με μεταλλικά σωληνωτά εμπόδια, τα οποία θα αποτρέπουν τη στάθμευση μεγαλύτερων οχημάτων) και θα γίνει διαγράμμιση.

Στα σημεία που θα δημιουργηθούν για τα δέντρα, θα τοποθετηθούν μεταλλικές σχάρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κίνηση των ΑμεΑ. Τέλος θα κατασκευαστούν  δύο θέσεις κάδων απορριμμάτων και 6 παρτέρια με χώμα και φύτευση.

Επιπλέον, σήμερα, ο Δήμαρχος υπέγραψε μία ακόμη σύμβαση που αφορά την εκτέλεση έργου βελτίωση περιφερειακής Δημοτικής οδού Ανωγείων. Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας ως Μητροπολιτικός Δήμος, δεσμεύεται από τον Καλλικράτη, να εξυπηρετεί  τους υπολοίπους Δήμους  του Νομού μας οι οποίοι δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που υπογράφει κάθε φορά μαζί τους. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης υπέγραψε τη σύμβαση του προαναφερόμενου έργου του Δήμου Ανωγείων, του οποίου την επίβλεψη και εκτέλεση θα έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης και προϊσταμένη Αρχή θα είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)