Ξεκινά η βιοκλιματική ανάπλαση οδών Μελισσηνού & Σαλαμίνος στην Παλιά Πόλη, Προϋπολογισμού 1.114.870,63 € - Υπέγραψε τη σύμβαση ο Δήμαρχος Ρεθύμνης - 25/11/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου "Βιοκλιματική ανάπλαση οδών Μελισσηνού & Σαλαμίνος Δ. Ρεθύμνης" που αποτελεί υποέργο της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης" (Open mall), υπέγραψε σήμερα (24/11/2021) ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά και του στελέχους της Τ.Υ.Δ.Ρ. κ. Γιώργου Πετρουλάκη, ο οποίος εκπόνησε τη μελέτη φωτισμού για το συγκεκριμένο έργο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 1.114.870,63 € το οποίο χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Άξονας Προτεραιότητας 01: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες».

Στις εργασίες περιλαμβάνονται : κατασκευή νέων, σύγχρονων πεζοδρομίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών με όδευση τυφλών ειδικά στο βόρειο τμήμα της οδού Μελισσηνού όπου το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου, νέα χάραξη οδοστρώματος κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,50μ, δημιουργία διαβάσεων πεζών τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ανά περίπου 15μ, μετατόπιση και υψομετρική αναπροσαρμογή φρεατίων υποδοχής ομβρίων στις νέες χαράξεις του δρόμου- πεζοδρομίων, φύτευση δέντρων, κατασκευή νέων καθιστικών και εγκατάσταση κάδων μικρο - απορριμμάτων που θα αναρτηθούν στον εκάστοτε φωτιστικό ιστό ώστε να αποφεύγεται η διάτρηση των πλακών του πεζοδρομίου αλλά και σε άλλα σημεία που θα κριθεί απαραίτητο.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πεζοδρομίων και νέου οδοστρώματος, πέραν της ποιότητας τους, θα είναι συμβατά με τη φυσιογνωμία και το παραδοσιακό χρώμα του Ιστορικού Κέντρου του Ρεθύμνου.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση και η διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής, η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των περιοίκων και των επισκεπτών.

Ο Δήμος Ρεθύμνης διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας την επαρκή συμμετοχή τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, παρότι η ανταπόκριση τους στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου ήταν περιορισμένη.

Όπως διευκρίνισαν τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, βάσει σχεδιασμού και συνεργασίας με τον ανάδοχο, ελαχιστοποίησης της όχλησης των κατοίκων της περιοχής και παρεμπόδισης της λειτουργίας των παρακείμενων επιχειρήσεων από τις εκτελούμενες εργασίες, οι οποίες θα διαρκέσουν, βάσει σύμβασης, 8 μήνες.

Με αυτή την προοπτική, οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά με τις απαραίτητες κυκλοφοριακές αναδιατάξεις, δοθέντος ότι η οδός Μελισσηνού είναι ο μοναδικός ο δρόμος της Π.Π. εκτός δακτυλίου, κι ελπίζεται με τη συνεργασία των συμπολιτών, το έργο να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με ασφάλεια και με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για όλους τους εμπλεκόμενους.

 

Από το Γρ. Τύπου

 

21 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)