Στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης οι αιτήσεις δημοτών για το πρόγραμμα «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ρεθύμνης, η Κοινωνική του Υπηρεσία και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ. Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα ενημερώνουν τους συμπολίτες ότι ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 (Β΄3088)».

Προϋπόθεση για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες στο πρόγραμμα είναι:

• Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021,

• Να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022

• Να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εφόσον πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια, οι καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα πρέπει υποβάλλουν αίτηση προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

Στην αίτηση είναι αναγκαίο να επισυνάψουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2. Δήλωση βεβαίωσης ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α (για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό ( 67% ) και άνω)

7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού

8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

9. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία δήλωση φορολογίας, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού προκειμένου να τεκμηριωθεί η μεταβολή.

Στη συνέχεια η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, θα αξιολογήσει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, κι εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί είτε να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, είτε να διενεργήσει κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για την επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού και την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ύψος του ειδικού βοηθήματος καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής.

Για την υποβολή των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 το πρωϊ έως τις 2 το μεσημέρι, με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, στο τηλ. 28310 50740 (εσωτ: 17)/ Υπεύθυνη κα Στρατουδάκη Ευαγγελία.

22 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)