Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ "Δημοτικό Νοσοκομείο" - 24/09/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»
(Αύξων αριθμός 1/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/17.09.2021 (ΦΕΚ Β' 4337), στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης,:

1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των δύο αστικών ακινήτου (α. Μιλάτου και Αγίου Τίτου έκτασης 820 τ.μ. και β. Ιδομενέως 17 έκτασης 942 τ.μ) στο Ηράκλειο Κρήτης, ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ Δημοτικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας (μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής για εκμετάλλευση ακινήτου) σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 185).

Παρακαλείστε όλοι για την παρουσία σας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Στυλιανός Αρκ. Σπανουδάκης

20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)