22/11/19, Ξεκινούν άμεσα σημαντικά έργα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες Δ. Ρεθύμνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη σύμβαση ενός πολύ σημαντικού για τον Πρωτογενή Τομέα και, εκτεταμένου χωρικά, έργου, με γενικό τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης», υπέγραψε σήμερα (22/11/2019) ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Το έργο, έχει προϋπολογισμό 2.469.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. «Φιλόδημος 1» και πόρους του Δήμου.

Οι δρόμοι που θα βελτιωθούν είναι χωμάτινοι, με συχνά έντονο ανάγλυφο εξ αιτίας των βροχοπτώσεων. Με δεδομένο ότι οδηγούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, η ανάγκη βελτίωσης της βατότητας τους, κρίθηκε απολύτως αναγκαία.

Οι προγραμματισμένες τεχνικές παρεμβάσεις αφορούν σε χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτικών και κατασκευή τεχνικών για απορροή ομβρίων υδάτων .Οι τεχνικές παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν , καθώς και τα σημεία παρέμβασης, περιγράφονται παρακάτω :

1) Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου-Δημοτική ενότητα Νικ. Φωκά μήκους 2418 m , πλάτους 4 m κι εμβαδού 9.668 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός : 261.500 €.

2) Τ.Κ. Άδελε –Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου μήκους 2.669m, πλάτους 5,50 m κι εμβαδού :14.674 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός : 360.000 €.

3) Τ.Κ. Γερανίου-Δημοτική Ενότητα Νικ. Φωκά, μήκους 2.130 m, πλάτους 5,50 m κι εμβαδού 11.698 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός : 298.500 €.

4) Τ.Κ. Επισκοπής-Δημοτική Ενότητα Λαππαίων, μήκους 1.859m, πλάτους 5,50 m κι εμβαδού 10.225,00 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός: 271.500 €.

5) Τ.Κ. Ζουριδίου- Δημοτική Ενότητα Νικ. Φωκά, μήκους 2053m, πλάτους 4m κι εμβαδού 8.210 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός: 250.000 €.

6) Τ.Κ. Καστέλλου-Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου, μήκους 3648 m, πλάτους 5m κι εμβαδού 18.200 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός: 498.500 €.

7) Τ.Κ. Πρινέ- Δημοτική Ενότητα Νικ. Φωκά, μήκους 1750m, πλάτους 6m κι εμβαδού 14.033 m2 . Επιμέρους προϋπολογισμός: 279.000 €.

8) Τ.Κ. Χαμαλευρίου- Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου, μήκους 1468m, πλάτους 5,50 m κι εμβαδού 8072 m2. Επιμέρους προϋπολογισμός: 250.000 €.

Το συνολικό μήκος των αγροτικών δρόμων στους οποίους θα γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις είναι 18.000 m2 περίπου.

 

Από το Δήμο

 

14 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)