22/11/13, ΔΤ Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών

  

         

Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης

Ταχ. Διεύθυνση: Κορωναίου 9

Ταχ. Κώδικας: 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες: Έλενα Γρηγοριάδη

Τηλέφωνο: 2810-247046

Fax: 2810-227189

Email:

 

                                                                                               

Ηράκλειο,     20.11.2013                                                Αρ. Πρωτ.:    231

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης πρόκειται να υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με τίτλο: «Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους/ Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης. Το σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ). 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη/εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ένταξη και η επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από συμβουλευτική υποστήριξη, ενέργειες κατάρτισης/ επιμόρφωσης και εκμάθησης/αξιοποίησης μεθόδων αναζήτησης εργασίας.

 

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

  • Ενέργειες συμβουλευτικής, πληροφόρησης και στήριξης γυναικών: θα πραγματοποιηθούν ενέργειες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και  προσανατολισμού από τα μέλη του Δικτύου, καθώς και ομαδοποιημένα επιμορφωτικά σεμινάρια και κατάρτιση σε θέματα αναζήτησης εργασίας, ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, νέες τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς.  
  • Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού: δημιουργία δικτυακού τόπου του Δικτύου, το οποίο θα εμπεριέχει μεταξύ άλλων: Ανακοινώσεις- Ενημέρωση (για προγράμματα, ευκαιρίες, κατάρτιση κλπ), Πληροφορίες σχετικές με τη δράση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κ.Ε.Θ.Ι. , Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, Χρήσιμες συνδέσεις (links) και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το Σχέδιο Δράσης, αλλά και το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης. 
  • Συνέδρια- Σεμινάρια- Ημερίδες, διοργάνωση 4 ενημερωτικών ημερίδων (1 σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Κρήτης) και ενός συνεδρίου παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο τέλος του έργου όπου θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης οι δραστηριότητες του Δικτύου, θέματα ισότητας των φύλων, βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα γυναικών που υποστηρίχθηκαν από το Δίκτυο. 

Στόχος των ενεργειών του προγράμματος είναι να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην καταπολέμηση των ανισοτήτων που πλήττουν τις γυναίκες, να αξιοποιήσει τη δυναμική των μελών, στελεχών και φορέων και να αναπτύξει συνεργασίες και καινοτόμα στοιχεία σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διατήρηση θέσεων εργασίας, ίσες  ευκαιρίες στην απασχόληση, στην επιμόρφωση, στην τεχνική στήριξη και συμβουλευτική.

Εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την υλοποίηση του έργου είναι ένας καινοτόμος μηχανισμός που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ενημέρωση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη της ομάδας στόχου.

Με τις παραπάνω ενέργειες, δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα, που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση των γυναικών να επιτύχουν τους στόχους τους και να ενδυναμωθούν μέσα από την επαφή και τη διαβούλευση, αλλά και την αίσθηση ότι το Δίκτυο μπορεί να τις στηρίξει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 2810-247046 και στην διεύθυνση Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης.

Έλενα Γρηγοριάδη από τις 08:00 έως 16:00 μ.μ. Email: 

 

 

 

Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΚΕΥΩ) ΜΠΙΖΙΩΤΗ

 

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)