Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων για την προώθηση της οικο-καινοτομίας & την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης αντικείμενο τηλε-σύσκεψης των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού έργου Plasteco - 21/07/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου PLASTECO

Ο Δήμος Ρεθύμνης ολοκλήρωσε την 3η περιφερειακή συνάντηση με τους εμπλεκόμενους – ενδιαφερόμενους φορείς, του ευρωπαϊκού έργου “PLASTECO”. Το “PLASTECO”, αποτελεί έργο του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουλίου - μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom- εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19. Υπενθυμίζεται ότι, ο Δήμος Ρεθύμνης, αποτελεί τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου.

Κεντρικός στόχος του έργου PLASTECO, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών. Άλλοι στόχοι του έργου, αποτελούν: η προστασία του περιβάλλοντος, η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων, ο περιορισμός των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και η ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών.

Σκοπός της συνάντησης, αποτέλεσε η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων αναφορικά με τα ευρήματα – συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή των διαπεριφερειακών εργαστηρίων, που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με την προώθηση της οικοκαινοτομίας & την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων με θέμα: «Πώς να υποστηρίξετε τις περιφερειακές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην οικοκαινοτομία με την παραγωγή & επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών», που διοργανώθηκε και συντονίστηκε από τον εταίρο Γραφείο περιβάλλοντος Ενέργειας της Auvergne-Rhone-Alpes & «Πώς να διευκολυνθεί η αγορά εναλλακτικών (προϊόντων) έναντι των πλαστικών μίας χρήσης», που διοργανώθηκε και συντονίστηκε από τον εταίρο Γραφείο Περιφερειακής οικονομικής Ανάπτυξης της Στάρα Ζαγόρα. Κατόπιν, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες, στη βάση της θεματολογίας των εργαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή του Νόμου 4736/2020: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» με τον οποίο τέθηκε σε εφαρμογή η κατάργηση διάθεσης κάποιων πλαστικών μιας χρήσης, τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν εντός των επόμενων δύο ετών και οι πιθανές δυσκολίες στην υλοποίηση τους.

Στη συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από: το Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν έξι περιφερειακές συναντήσεις με ομάδες ενδιαφέροντος. Η 4η, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο.

Από τον Δήμο

 

13 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)