Πολυεπίπεδη και εποικοδομητική η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus - 20/12/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτυχής και ωφέλιμη για το Δήμο Ρεθύμνης ήταν η συμμετοχή του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη στις εργασίες του Συνεδρίου που διοργάνωσε το Δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus*, στην Αθήνα, με κεντρικό θέμα «Η Ελληνική Κοινωνία απέναντι στην Πρόκληση της Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα το 2030».

Ο Δήμαρχος έκανε παρεμβάσεις, είτε ως συντονιστής συνεδριών είτε ως εισηγητής, στο σύνολο των θεματικών του Συνεδρίου οι οποίες εστίασαν σε 5 θεματικούς άξονες και συγκεκριμένα:

• Βέλτιστες Πρακτικές και Επιτεύγματα των ΟΤΑ

• Θεσμικό Πλαίσιο & Χρηματοδοτήσεις

• Επιστημονικές παρουσιάσεις |Ευρωπαϊκά Projects

• Smart Mobility | Case Studies από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

• Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης είχε ενεργή παρουσία και συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, το οποίο εξελίχθηκε σε πλήθος θεματικών συνεδριών στη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν από θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, παραδείγματα καλών πρακτικών αλλά και τολμηρών μελλοντικών παρεμβάσεων και μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μεγάλα αστικά κέντρα και μεσαίου μεγέθους πόλεις, όχι μόνον της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, όπως είναι η Νέα Υόρκη, το Παρίσι η Μάλτα, το Ταλίν της Εσθονίας κ.α.

Όπως προαναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης, με την ιδιότητα του ως Δήμαρχος Ρεθύμνης και ως Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής (PAC) του Civitas, συμμετείχε ως συντονιστής σε συνεδρίες στις οποίες έκανε στοχευμένες τοποθετήσεις, αλλά και ως ομιλητής τη 2η μέρα του Συνεδρίου καθώς και στην απολογιστική συνεδρία που σηματοδότησε τη λήξη των εργασιών του.

Στο πλαίσιο της εισήγησης του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό και τις δράσεις – έργα που έχει υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην έμφαση που δίδει η δημοτική αρχή, από το 2007 μέχρι σήμερα, στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Κ) για το Δήμο Ρεθύμνης, καθώς και στη διαχείριση της Ενέργειας. Αναφερόμενος στο ιστορικό του ΣΒΑΚ επεσήμανε πως το 2009 εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης με βασικό πυλώνα τη Βιώσιμη Κινητικότητα το οποίο ενσωματώθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνης για την περίοδο 2007 – 2014.

Η διαρκής αναζήτηση του Δήμου Ρεθύμνης για νέα, ευέλικτα και δραστικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την πρακτική αποτύπωση του στρατηγικού του σχεδιασμού στη βιώσιμη κινητικότητα, καρποφόρησε με την ένταξη του Ρεθύμνου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIVITAS DESTINATIONS το 2016, οπότε και εκπονήθηκε νέο, επικαιροποιημένο ΣΒΑΚ το 2019, το οποίο είχε στόχο την ενσωμάτωση της τουριστικής διάστασης και της έντονης εποχικής διακύμανσης στον σχεδιασμό του Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στο σχεδιασμό του Δήμου Ρεθύμνης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος αποτυπώθηκε στην εκπόνηση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας το 2011 και στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2017.

Η ένταξη του Δήμου Ρεθύμνης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ως επικεφαλής εταίρος ή ως μέλος, επιβεβαιώνουν το ισχυρό ενδιαφέρον του για την επιτυχή αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων αειφορίας και ανάπτυξης, τις οποίες επιδιώκει με ρεαλιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας τη γνώση των εξελίξεων, τις νέες τεχνολογίες, την εμπειρία ανεπτυγμένων χωρών και τις καινοτομίες που σημειώνονται στο εγχώριο και διεθνές πεδίο.

Τέτοια προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί ο Δήμος Ρεθύμνης είναι το έργο CASTWATER του προγράμματος INTERREG MED που στοχεύει στην αποδοτική χρήση των Υδάτων, το έργο PLASTECO του προγράμματος INTERREG Europe που επικεντρώνεται στην ορθολογική διαχείριση των πλαστικών σύμφωνα με τους κανόνες την κυκλικής οικονομίας και το έργο INCIRCLE του προγράμματος INTERREG Med με δράσεις που βελτιώνουν τη βιωσιμότητα τουριστικών περιοχών σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών εκπονείται Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και γίνεται τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα βασικά έργα ανάπλασης που υλοποιηθήκαν στο Ρέθυμνο τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο εφαρμογής μιας καινοτόμου πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, εναρμονισμένης με τη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις, καθώς και στο μελλοντικό σχεδιασμό που εδράζεται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027.

Το στρατηγικό σχέδιο για το Ρέθυμνο του μέλλοντος δίδει προτεραιότητα στην αναζωογόνηση των γειτονιών σε όλη την έκταση του αστικού κέντρο, στη δημιουργία πράσινων διαδρομών, με στόχο την ένταξη του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης (βουνό, θάλασσα, ρέματα, βλάστηση) στο σχεδιασμό με τη σύζευξή του σε πλέγμα με τις μεγάλες αναπλάσεις και τη διάχυσή του στον πολεοδομικό ιστό καθώς και την ενεργοποίηση των δημόσιων χώρων μέσω παρεμβάσεων, ώστε να ενσωματωθούν ενεργά και πρακτικά με τις λειτουργίες της πόλης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι σύνεδροι την αναφορά του Δημάρχου στις δράσεις του Δήμου Ρεθύμνης στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης και την πρωτοπορία που έχει επιδείξει στην αμεσότητα εφαρμογής καινοτόμων μέσων και τρόπων εναλλακτικής μετακίνησης, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως είναι : η προμήθεια των πρώτων στην Κρήτη ηλεκτρικών οχημάτων για δημόσια χρήση, η αυξανόμενη σταδιακά τοποθέτηση διπλών ταχυφορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης, η προμήθεια και παροχή σε δημότες για δωρεάν χρήση του πρώτου ηλεκτρικού λεωφορείου, η εγκατάσταση κοινόχρηστου συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών , η εγκατάσταση του μεγαλύτερου και πιο ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης έξυπνης στάθμευσης στην πόλη του Ρεθύμνου , το πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Κρήτης σύστημα παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω θερμοκαμερών , τα έξυπνα συστήματα ενημέρωσης σε φωτεινούς σηματοδότες για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και τα Συστήματα Ασφαλούς διάβασης με αισθητήρα πεζών με ηχητική και οπτική σήμανση σε όλα τα φανάρια της πόλης, η εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Πινακίδων Τηλεματικής σε κεντρικές στάσεις λεωφορείων κ.α.

Σημειώνεται ότι τον Δήμαρχο συνόδευσαν στο Συνέδριο, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής - Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δ. Ρεθύμνης κ. Νίκος Βώβος, ο οποίος παρουσίασε, ως παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών, τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο σταθερής συμμετοχής του κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, καθώς και κ. Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης / Στέλεχος της ίδιας Δ/νσης και συντονιστής από πλευράς Δήμου Ρεθύμνης του Incircle που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED ο οποίος παρουσίασε το τοπικό σχέδιο δράσης που εκπόνησε ο Δήμος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Πρ/τος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ρεθύμνης απέσπασε τα συγχαρητήρια και τις θετικές κριτικές για το παραχθέν έργο αλλά και για το μελλοντικό του σχεδιασμό στους κρίσιμους τομείς που πραγματεύονταν το Συνέδριο, τόσο στη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών του Συνεδρίου όσο και στο πλαίσιο του διαλόγου και των ανεπίσημων συζητήσεων που διεξήχθησαν στο περιθώριο των εργασιών. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και οι συνεργάτες του δέχθηκαν με ικανοποίηση την επαινετική αναφορά ομολόγων τους που συμμετείχαν στο Συνέδριο, για την εξωστρέφεια του Δήμου Ρεθύμνης, την επαρκή δικτύωση του μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και το γεγονός ότι διαθέτει πλέον ένα ισχυρό «Βrand Name» στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε πολλούς τομείς, και αποτελεί πρότυπο για άλλους Δήμους που επιδιώκουν ανάλογα επιτεύγματα.

Ενδεικτική είναι η ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), ενός εκ των διοργανωτών, του κ. Κοσμά Αναγνωστόπουλου, ο οποίος σχολιάζοντας τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης, επισυνάπτοντας μάλιστα σχετική φωτογραφία του Δημάρχου και των συνεργατών του, αναφέρει χαρακτηριστικά: « Ίσως ο πιο πολυακουσμένος Δήμος του 1st CIVINET Greece - Cyprus Forum, όχι επειδή του έχουμε αδυναμία, αλλά επειδή κάνει πραγματικά σπουδαία δουλειά!».

Από το Γρ. Τύπου

 

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)