20/03/20, Ενημέρωση για την Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 μμ, δεν θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, αλλά δια περιφοράς [σύμφωνα με το άρθρο 67 και 167 του Ν.3852/2010, με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών].

 

22 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)