19/12/19, Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η οριοθέτηση πληγέντων περιοχών Δήμου Ρεθύμνης από τα περυσινά ακραία καιρικά φαινόμενα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες πλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περυσινού χειμώνα ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8832/Α325 (ΦΕΚ 4383/29-11-2019 τεύχος Β’), με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές στον Δήμο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, οριοθετούνται ως πληγείσες από τις πλημμύρες οι παρακάτω περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης:

  • Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ - Τοπική Κοινότητα Αργυρουπόλεως
  • Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
  • Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια (ενδεικτικά αναφέρονται ανακατασκευή ή επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων, αντικατάσταση καυστήρα ή κυκλοφορητή ή ανελκυστήρα κ.τ.λ.) από τις προαναφερόμενες πλημμύρες ορίζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν.ΧΑΝΙΩΝ.).

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Για επιπλέον διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ν. Χανίων στο τηλέφωνο 2821029287.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, θα καθοριστούν με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης

 

 

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)