Ωφέλιμα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει στους πολίτες του Ρεθύμνου ο Δήμος σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς πανελλήνιας εμβέλειας - 19/05/21

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

ΚΔΒΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 19/05/2021

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ρεθύμνου

Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Ρεθύμνης δια του Τμήματος Παιδείας και της Κοινωνικής του Υπηρεσίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Στόχος είναι η παροχή δυνατότητας εξειδίκευσης, απόκτησης επιπλέον γνώσης, καλλιέργειας δεξιοτήτων και ικανοτήτων και εξοικείωσης των ωφελουμένων με δυναμικούς κλάδους της αγοράς εργασίας.

Τα προγράμματα, τα οποία θα υλοποιηθούν στο Κέντρο Δια Βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) περιλαμβάνουν δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή – Πιστοποίηση- Διάθεση

25

2

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

3

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα -  e- επιχειρειν

25

4

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

5

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής ) διατροφής

25

6

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

7

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

8

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

9

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2

25

10

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

11

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

12

Ιστορία της Τέχνης

25

13

Αθλητισμός και διατροφή

25

14

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Γενικό πλαίσιο

10

15

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

16

Βασικά Αγγλικά Α1

50

17

Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία

25

18

Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση

12

 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ρεθύμνου
(κ. Χρυσικού Λουκία)
Τηλ. : 2831020468 (εσ.18)
Διεύθυνση: Ζυμβρακάκη 12
Email: loukiachry@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

14 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)