Σε συνάντηση εργασίας εταίρων του έργου Interreg Europe PLASTECO στην Αυστρία συμμετείχε ο Δήμος Ρεθύμνης - Στο επίκεντρο, η διαχείριση πλαστικών αποβλήτων - 15/04/22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Interreg Europe “PLASTECO” και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 5-7 Απριλίου 2022, επίσκεψη μελέτης στο Γκρατς της Περιφέρειας Στύρια, της Αυστρίας.

Υπενθυμίζεται ότι κύριος στόχος του PLASTECO είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών .

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τον εταίρο του έργου, την Περιφέρεια Στύριας, και είχε ως θέμα “Αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και μέτρα για τη μείωση της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης των πλαστικών αποβλήτων ”.

Ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης κ. Δημήτρη Λελεδάκη, την Πρ/νη της Δ/νσης ς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Νικολέττα Γκολφινοπούλου, τον Σύμβουλο Δημάρχου και υπεύθυνο για το έργο “PLASTECO” κ. Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη και το στέλεχος του Τμήμ. Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Αναστασία Θωμαδάκη

Οι συμμετέχοντες στην επίσκεψη συνεργασίας, είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν αναλυτικά όλα τα στάδια διαλογής των πλαστικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις διαλογής της εταιρείας “Saubermacher Dienstleistungs AG”. Επιπλέον παρακολούθησαν την παρουσίαση πρωτοποριακού σαρωτή υλικών ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει σε κάθε απορριμματοφόρο το ποσοστό των ανακυκλούμενων αποβλήτων που συλλέχθηκε από κάθε κάδο. Στη συνέχεια, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας όπου εκπρόσωπος της παρουσίασε τον τρόπο διαχείρισης της ανακύκλωσης στην περιφέρεια της Στύριας, την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και «έξυπνων» εφαρμογών για την βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης καθώς και τρόπους ευαισθητοποίησης του κοινού και τα αποτελέσματά τους.

Στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης συνάντησης εργασίας των εταίρων περιλαμβάνοντας ακόμη επίσκεψη στο διαδημοτικό Πράσινο Σημείο “Ressourcenpark”, το οποίο βρίσκεται εκτός πόλεως, διαθέτει 80 διαφορετικά ρεύματα συλλογής αποβλήτων και λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό (μόλις τρεις εργαζόμενους). Άξια αναφοράς είναι η νοοτροπία και η υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι δεσμεύονται να μεταφέρουν και να εναποθέτουν στο διαδημοτικό Πράσινο Σημείο τα προς ανακύκλωση απόβλητα τους, με προσωπικό οικονομικό κόστος και διάθεση χρόνου.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της παραμονής τους, οι εκπρόσωποι του Δήμου Ρεθύμνης, επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο του Montanuniversität στο Λέμπεν όπου ενημερώθηκαν από καθηγητή του Πανεπιστημίου για τα οφέλη και τις δυνατότητες εξεύρεσης νέων υλικών, εναλλακτικών των πλαστικών μιας χρήσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επίσκεψη στο ερευνητικό εργαστήριο του ίδιου Πανεπιστημίου, όπου διεξάγονται ερευνητικά προγράμματα και μελέτες για την ανακύκλωση των πολυμερών.

Η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος αποτελεί τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου Interreg Europe “PLASTECO”, σε αυτή την επίσκεψη μελέτης αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους του, ως εξαιρετικά επωφελής αφού δόθηκε η ευκαιρία συνδιαλλαγής και συνεργασίας με τους άλλους ευρωπαίους εταίρους, ανταλλαγής εμπειριών και εμπλουτισμού της τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή, την ανακύκλωση, τους τρόπους ευαισθητοποίησης των πολιτών καθώς και για την δημιουργία και διαχείριση των Πράσινων Σημείων. Τομείς στους οποίους ο Δήμος Ρεθύμνης επενδύει συστηματικά, επίμονα, με σχεδιασμό, παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Από το Γρ. Τύπου - Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΔΡ

 

 


15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)