Έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και την κυκλοφορία στην πόλη διεξάγουν τηλεφωνικά, με ερωτηματολόγιο, ο Δήμος Ρεθύμνης και το Πολυτεχνείο Κρήτης - Παρακαλούνται οι συμπολίτες να συνδράμουν με τη συμμετοχή τους - 13/05/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή σε τηλεφωνική έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και τις μετακινήσεις στο Ρέθυμνο

Έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και την κυκλοφορία στην πόλη πραγματοποιείται αυτήν την περίοδο από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 CIVITAS DESTINATIONS και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) και ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς).

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από την ανάλυση των πληροφοριών που θα συλλεχθούν θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν στη συνολική προσπάθεια του Δήμου και των συνεργαζόμενων φορέων για να γίνει το Ρέθυμνο πρότυπο βιώσιμης ευρωπαϊκής πόλη και στον τομέα των μετακινήσεων με πιο καθαρές, ασφαλείς, έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ζητούν την συμβολή των Ρεθεμνιωτών, με τη συμμετοχή τους στην τηλεφωνική έρευνα που διεξάγεται με στρωματοποιημένη, τυχαία δειγματοληψία και τη συνεργασία τους με τους εξουσιοδοτημένους ερευνητές για τη συμπλήρωση των κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων.

Με τη βεβαιότητα ότι οι συμπολίτες θα ανταποκριθούν θετικά και θα υποστηρίξουν και αυτή την προσπάθεια, τους ευχαριστούμε πολύ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ CIVITAS DESTINATIONS

Το CIVITAS DESTINATIONS (http://civitas.eu/destinations) στοχεύει στο σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων βιώσιμης κινητικότητας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών και την ανάδειξη των πόλεων ως αειφόρων τουριστικών προορισμών. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ηοrizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έξι νησιωτικές τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη με 1,2 εκατομμύρια κατοίκους και 6 εκατομμύρια επισκέπτες: Φουνσάλ (Μαδέρα, Πορτογαλία), Λας Πάλμας (Κανάρια, Ισπανία), Λεμεσός (Κύπρος), Βαλέτα (Μάλτα), Έλμπα (Ιταλία) και Ρέθυμνο (Ελλάδα). Το Ρέθυμνο είναι η πρώτη ελληνική πόλη που συμμείχε σε πρόγραμμα της πρωτοβουλίας CIVITAS, με στόχο να υλοποιήσει στοχευμένες δράσεις βιώσιμης κινητικότητας που αναμένεται να βελτιώσουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, να ενισχύσουν την εικόνα της πόλης και να έχουν θετική συμβολή στην τοπική επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Οι έλληνες εταίροι στο έργο αυτό είναι ο Δήμος Ρεθύμνου και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείο Κρήτης.

19 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)