Τα συμπεράσματα ερευνών για την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών, αντικείμενο της 2ης Περιφερειακής Συνάντησης των συμμετεχόντων φορέων στο Ευρ. Πρόγραμμα PLASTECO - 13/04/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου PLASTECO

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η περιφερειακή συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, του ευρωπαϊκού έργου “PLASTECO”, στο οποίο, ως γνωστόν, συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης, ως Επικεφαλής Εταίρος.

Υπενθυμίζεται ότι το “PLASTECO” επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω, της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών αλλά και σειράς άλλων δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων, τον περιορισμό των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και την ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών. Το “PLASTECO” αποτελεί έργο του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο της 2ης περιφερειακής συνάντησης των εταίρων του προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 9 Απριλίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα βασικά συμπεράσματα δύο ερευνών που εκπονήθηκαν από τους εταίρους του έργου (Ένωση Βαλτικών Ακτών & Ενεργειακός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Ωβέρνης – Ρον- Αλπ) και ενός διαπεριφερειακού εργαστηρίου που διοργανώθηκε και συντονίστηκε από το Σύμπλεγμα Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών της Βαυαρίας. Ειδικότερα, οι έρευνες αφορούσαν στη «Συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για την προώθηση του διαχωρισμού, της διαλογής και της ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων στις περιοχές των εταίρων του έργου» καθώς και στα «Μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων και της διευκόλυνσης των προσπαθειών καθαρισμού». Το θέμα του εργαστηρίου, τα συμπεράσματα του οποίου παρουσιάστηκαν, αφορούσε στις «Πολιτικές πρακτικές για τη μείωση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον».

Στη συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από: το Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια Κρήτης, άλλους δημόσιους φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, οι φορείς αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν από την ομάδα έργου του Δήμου Ρεθύμνης και για άλλη μια φορά επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ως προϋπόθεση επίτευξης των στόχων τόσο του προγράμματος όσο και των προσταγών της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν έξι διαπεριφερειακές συναντήσεις, με ομάδες ενδιαφέροντος. Η 3η συνάντηση, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

 

16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)