Διαδικτυακό συμμετοχικό εργαστήριο Δήμου Ρεθύμνης με θέμα "'Πράσινη Μετάβαση" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για Περιφέρειες και Πόλεις - 12/10/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις (European Week for Regions and Cities-EWRC) συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνης – Δ/νση Πληροφορικής- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, διοργανώνοντας ένα διαδικτυακό συμμετοχικό εργαστήριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ 12:30 μ.μ. και 14:00.

Η φετινή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής αυτής Εβδομάδας επικεντρώνεται στη θεματική «Μαζί για την ανάκαμψη» και το εργαστήριο που διοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης εστιάζει στην «Πράσινη Μετάβαση». Στόχος είναι, μέσα από τον ευρωπαϊκό διάλογο που θ’ αναπτυχθεί και τη στοχευμένη ανταλλαγή απόψεων, να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους η πράσινη μετάβαση μπορεί να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειακών αλυσίδων αξίας και των οικοσυστημάτων παραγωγής, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων. Το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στις δράσεις και εργασίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, το Δήμο Ρεθύμνης θα εκπροσωπήσουν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου και η αρμόδια για θέματα Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού Αντιδήμαρχος Δ. Ρεθύμνης κα Μπιρλιράκη Πέπη, η οποία πρόκειται να αναπτύξει το θέμα: «Πώς, αναδιαμορφώνοντας τη διαχείριση απορριμμάτων, μπορεί να υποστηριχθούν τοπικές οικονομίες που βασίζονται στον τουρισμό».

Διευκρινίζεται ότι, το διαδικτυακό αυτό συμμετοχικό εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις, θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Προϋπόθεση παρακολούθησης και συμμετοχής στις εργασίες του είναι η εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/-ης στον εξής σύνδεσμο: Green transition: Transforming regional value chains into sustainable and resilient production ecosystems - 14PL21608

Επιπλέον, μέσα από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο καθώς και την επισυναπτόμενη ατζέντα της διοργάνωσης, παρέχονται όλες οι πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη στόχευση και τις θεματικές του συμμετοχικού εργαστηρίου.

Από το Γρ. Τύπου

 

16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)