Τηλεδιάσκεψη των εταίρων του ευρωπαϊκού Προγράμματος Plasteco - Interreg - Europeμε στόχο τη μείωση των πλαστικών και την προστασία του περιβάλλοντος - 11/12/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3η Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του PLASTECO

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη επίσημη συνάντηση συνεργασίας των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου “Plasteco”, το οποίο επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ορθολογική χρήση και διαχείριση των πλαστικών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο Δήμος Ρεθύμνης είναι επικεφαλής εταίρος του “Plasteco” το οποίο είναι έργο του προγράμματος Interreg-Europe και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχοι του έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης των φυσικών πόρων, ο περιορισμός των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και η ενίσχυση των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών. Οι άξονες στους οποίους εστιάζουν οι εταίροι τις κοινές τους δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η προώθηση των «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων, η εύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, η βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να ενταχθεί ως προτεραιότητα στην καθημερινή τους ζωή και δράση.

Η συνάντηση των εταίρων, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, είχε κυρίως τεχνικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου διαδικτυακά και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας έγινε ενημέρωση των εταίρων σχετικά με τις επιπτώσεις του Covid-19 στην εξέλιξη του έργου. Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στην προετοιμασία των συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών για τη σωστή υλοποίηση του έργου καθώς και των απαραίτητων δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης των παραγόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων προγραμματίζεται για την προσεχή Άνοιξη.

Από το Δήμο

14 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)