Η προώθηση ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος για στέγαση Πειραματικών, Μουσικού Σχολείου και Τμήματος Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αντικείμενο τηλεδιάσκεψης Δημάρχου Ρεθύμνης & Αντιπρύτανη ΕλΜεΠα με Γενικό Γραμματέα και στελέχη ΣΔΙΤ - 10/11/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρεία συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Καβαλάκη Ορέστη είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, στην οποία συμμετείχαν οι συνεργάτες του Γ.Γ. κ. Σέργης Ν., κ. Σαμαρτζής Σωτ. και κα Σισμανίδου Αρ. καθώς και ο Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου (Ελ.Με.Πα.) κ. Παπαδογιάννης Νεκτ., τον οποίο προσκάλεσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης λόγω της συνάφειας του εξεταζόμενου θέματος με τη θεσμική του ιδιότητα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διευρυμένης αυτής συνεργασίας, διερευνήθηκαν οι τρόποι αποτελεσματικής προώθησης και οργάνωσης του σχεδίου ανέγερσης σύγχρονων, ενεργειακά και περιβαλλοντικά φιλικών, σχολικών υποδομών, στην έκταση περίπου 70 στρεμμάτων, που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Δήμο Ρεθύμνης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για υποδομές που αφορούν τα Πειραματικά Σχολεία της πόλης, όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνης και τα κτίρια της Σχολής Μουσικής και Οπτικο-ακουστικών τεχνολογιών του Ελ.ΜεΠα.

Όπως επισημάνθηκε, το Ελ.Με.Πα έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση των εν λόγω κτισμάτων, που θα συνθέσουν ένα σύγχρονο, κτιριακό συγκρότημα, το οποίο θα ενοποιήσει χωροταξικά και λειτουργικά, τις προβλεπόμενες σε αυτό εκπαιδευτικές μονάδες.

Απόρροια της σημερινής συνεργασίας, στη διάρκεια της οποίας καταρτίστηκε από κοινού ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποτελεσματικότερη προώθηση του θέματος, θα προκύψει διυπουργική απόφαση ώστε να ενταχθεί στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, η δημιουργία ενός αξιοπρεπούς, ενεργειακά και αρχιτεκτονικά, εκπαιδευτικού συγκροτήματος, επαρκούς για τις ανάγκες των Πειραματικών Σχολείων του Π.Κ., του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ρεθύμνου και του προαναφερόμενου Τμήματος του νεοπαγούς Ελ.Με.Πα, και να ικανοποιηθεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο. ένα χρόνιο κι επιτακτικά αναγκαίο αίτημα της ρεθυμνιώτικης κοινωνίας και του Ελ. Με. Πα.

Από το Γρ. Τύπου

20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)