Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ελέγχου σεισμόπληκτων οικιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ρεθύμνης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, καλεί τους δημότες των οποίων οι οικίες έχουν υποστεί ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό, να υποβάλλουν αίτημα καταγραφής στο Δήμο.

Ειδικότερα, οι πληγέντες μπορούν να καταθέτουν αίτηση καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν στα σπίτια τους αποκλειστικά από τη σεισμική δόνηση της περασμένης εβδομάδας (όχι για προϋπάρχουσες ζημιές) , στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, μέχρι και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα Ιουλία Ζαχαριά) .

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες οι οποίες θα αποτυπώνουν με ευκρίνεια τα πληγέντα σημεία της οικίας του αιτούντος.

Αφού συγκεντρωθούν τα αιτήματα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ρεθύμνης θα τα προωθήσει συνολικά στην ΔΑΕΦΚ Χανίων που το είναι το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών προκειμένου να σταλεί συνεργείο της για να διενεργήσει έλεγχο στα κτίσματα.

Διευκρινίζεται ότι οι κάτοικοι των Οικισμών Δήμου Ρεθύμνης μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον Πρόεδρο του Τ.Σ της περιοχής τους.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι για τα δημόσια κτίρια, ο έλεγχος διενεργείται από το φορέα λειτουργίας τους και, σε περίπτωση αδυναμίας λόγω έλλειψης μηχανικών, από την ΔΑΕΦΚ κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Για τα δε σχολεία αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων για ζημιές από τη σεισμική δόνηση είναι ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού κράτους «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε» και όπου κριθεί αναγκαία τεχνική παρέμβαση, εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

 

 

 

13 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)