Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των πλαστικών στο επίκεντρο της 4ης Περιφερειακής Συνάντησης και της Ημερίδας που διοργάνωσε ο ΔΡ. στο πλαίσιο του Ευρ. Πρ/τος 'PLASTECO' - 04/02/22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευρυμένη περιφερειακή συνάντηση με ομάδες ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘PLASTECO’

Επιτυχής και εξόχως δημιουργική ήταν η 4η περιφερειακή συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων στο έργο «PLASTECO», η οποία πραγματοποιήθηκε σε δυο ημέρες τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022.

Ως γνωστόν, το ευρωπαϊκό έργο PLASTECO, εντάσσεται στο διαπεριφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE κι έχει ως βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των πλαστικών. O Δήμος Ρεθύμνης, αποτελεί τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου.

Η πρώτη λοιπόν συνεδρίαση, της 24ης Ιανουαρίου, διεξήχθη αποκλειστικά μεταξύ των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα φορέων και ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, στη διάρκεια της οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δράσεις του προγράμματος καθώς και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης μελέτης που είχε ως θέμα : «Αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων και μέτρα για τη μείωση της υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης των πλαστικών απορριμμάτων».

Στο δεύτερο μέρος της 4ης περιφερειακής συνάντησης για το «Plasteco» διοργανώθηκε διαδικτυακή Ημερίδα, που ήταν ανοιχτή προς το κοινό με θέμα: «Σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης από τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας, μέσω της επίτευξης συναίνεσης με παραγωγούς και καταναλωτές».

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης ο οποίος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στη σημασία του Προγράμματος και στις ενέργειες του Δήμου για την υποστήριξη των στόχων του.

Από πλευράς Δήμου Ρεθύμνης παρεμβάσεις έκαναν επίσης τα στελέχη της Δ/νσης Πληροφορικής, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δ.Ρ. κ. Βασίλης Μυριοκεφαλιτάκης που είναι και ο συντονιστής του Προγράμματος και η κα Νατάσα Θωμαδάκη, η οποία εστίασε με την εισήγηση της στο «ρόλο των Δήμων για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση».

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ημερίδα έτυχε μεγάλης απήχησης, ενδεικτικής του υψηλού ενδιαφέροντος για το κρίσιμο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, του περιορισμού των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και της ενίσχυσης των καινοτόμων λύσεων διαχείρισης των πλαστικών.

Οι πενήντα (50 ) εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών που παρακολούθησαν τις εργασίες της Ημερίδας έλαβαν έγκυρη ενημέρωση για τις δράσεις του προγράμματος «Plasteco» που έχουν υλοποιηθεί αλλά και για όσες προγραμματίζονται στο μέλλον.

Κυρίως όμως έλαβαν ενεργά μέρος στο διάλογο που ακολούθησε, αντάλλαξαν χρήσιμες απόψεις σε θέματα διαχείρισης των πλαστικών και εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με το έργο. Επιπλέον συζητήθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, πληροφορήθηκαν για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Τέλος, ενημερώθηκαν για τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τις πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων από τους Δήμους και τις επιχειρήσεις, τη σημασία της ανακύκλωσης αλλά και του εκπαιδευτικού τομέα στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, γνώρισαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα της αντικατάστασης των πλαστικών μίας χρήσης με εναλλακτικές λύσεις.

 Από το Δήμο


16 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)