Την υποψηφιότητα του για ένταξη στο Ευρ. Πρ/μα για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης, κατέθεσε ο Δήμος Ρεθύμνης - 04/02/22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη δική του θέση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις διεκδικεί με αξιώσεις ο Δήμος Ρεθύμνης.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής - Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου, προετοίμασε και κατέθεσε πλήρη φάκελο υποψηφιότητας σε όλες τις θεματικές του προγράμματος, επιδιώκοντας το Ρέθυμνο να είναι μία από τις 100 ευρωπαϊκές πόλεις που θα επιλεγούν.

Στις θεματικές του ευρωπαϊκού προγράμματος, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η βιώσιμη κινητικότητα, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία και οι έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές, τομείς στους οποίους ο Δήμος Ρεθύμνης έχει επιδείξει πολύ σημαντικό έργο τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων και υποδομών όσο και σε επίπεδο κομβικών συνεργασιών με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα που εξειδικεύονται στους ζωτικούς αυτούς τομείς. Συνεργασίες, οι οποίες έχουν αποτελεσματικότητα, διάρκεια και ασφαλή προοπτική συνέχισης στο μέλλον, προκειμένου, με τη συνδρομή τους, να ανταποκριθεί επιτυχώς ο Δήμος Ρεθύμνης στις επιδιώξεις του συγκεκριμένου Προγράμματος.

Η πρωτοπορία του Δήμου Ρεθύμνης στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και στην επίμονη προώθηση μιας νέας νοοτροπίας που υπηρετεί τις αρχές της βιωσιμότητας κινητικότητας, της ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτυπώνονται στην έντονη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει προς αυτές τις κατευθύνσεις και στην εφαρμογή δύσκολων πολιτικών με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Προσδοκάται λοιπόν ή ένταξή του στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως αποστολή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επίτευξη 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων μέχρι το 2030. Επιπλέον στόχος, είναι οι επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις να λειτουργήσουν ως κόμβοι πειραματισμού και καινοτομίας, προκειμένου, μελλοντικά και μέχρι το 2050, να λειτουργήσουν ως παράδειγμα που θα ακολουθήσουν όλες οι πόλεις της Ευρώπης.

 

18 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)