Υπογραφή σύμβασης από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης έργου επισκευής και συντήρησης 17 σχολικών συγκροτημάτων Δήμου - 03/07/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου « Επισκευή – συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2019», υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες επισκευών φθορών και βελτιώσεων σε 17 σχολικά συγκροτήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο αστικό κέντρο αλλά και σε οικισμούς του Δήμου Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να αναβαθμιστεί η αισθητική και λειτουργικότητα των κτισμάτων καθώς και οι συνθήκες ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 409.728,19 € και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ Σχολείων.

Σύμφωνα με τη μελέτη και τη σύμβαση του έργου, επεμβάσεις θα γίνουν στα εξής σχολεία:

 • 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ( Πρεβελάκη )

Επισκευή ρωγμών, επιχρίσματα και βάψιμο εξωτερικά .

 

 • 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Δημοκρατίας και Κουντουριώτου γωνία)

Υγρομόνωση δώματος επιφάνειας 50 m2.

 

 • 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ (Χαραλ. Λιανδρή 386)

Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αλουμίνια, τοποθέτηση υαλοπινάκων και εξωτερικός χρωματισμός του κτιρίου.

 

 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Κουντουριώτου 43)

Υγρομόνωση τμήματος δώματος επιφάνειας 30 m2.

 

 • 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δρακοντοπούλων 1)

Επισκευή τμήματος δυτικής όψης κτιρίου, καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και εξωτερικός χρωματισμός.

 

 • 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αποστολάκη 1)

Εξωτερικό βάψιμο ενός κτιρίου του σχολείου .

 

 • 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Περιβόλια )

Tοποθέτηση πρόσθετης περίφραξης για προστασία στη βορινή πλευρά του αύλειου χώρου του σχολείου μήκους 50 μ.

 

 • 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Μισίρια )

Αντικαθιστάται παλαιός λέβητας και κυκλοφορητής .

 

 • 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Βάρναλη 21)

• Αποξήλωση φθαρμένης περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ και αντικατάσταση της με νέα.

• Υγρομόνωση τμήματος δώματος πάνω από το χώρο της βιβλιοθήκης.

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ

Εξωτερικό βάψιμο και των δύο κτίρίων του σχολείου.

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ

• Αντικατάσταση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων με αλουμίνια , τοποθέτηση υαλοπινάκων και ελαιοχρωματισμός ξύλινων και σιδηρών θυρών και κιγκλιδωμάτων .

• Καθαίρεση παλιού κτίσματος (αποθήκη) και εκρίζωση σάπιου δέντρου.

• Υγρομόνωση δώματος επιφάνειας 240 m2.

 

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑΣ

 Αποξήλωση υφιστάμενες ξύλινης στέγης και τοποθέτησης νέας στέγης επιφάνειας 275 m2.

 

 • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Δασκαλάκη )

Υγρομόνωση δώματος επιφάνειας 240 m2.

 

 • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΙΣΙΡΙΑ)

• Υγρομόνωση τμημάτων δώματος πάνω από το χώρο της βιβλιοθήκης και πάνω από το χώρο συγκέντρωσης της προσευχής.

• Αντικατάσταση πλαστικού τάπητα στο χώρο της βιβλιοθήκης με καινούργιο. Αποξήλωση ειδών υγιεινής , σιδηρών κασών και αντικατάσταση τους καθώς και αποκατάσταση φθαρμένων πλακιδίων . Αντικατάσταση κατεστραμμένων χειρολαβών – κλειδαριών και εσωτερικός χρωματισμός όπου απαιτείται .

• Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα και λέβητα.

 

 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Αντικατάσταση παλαιού καυστήρα και λέβητα.

 

 • 2ο ΓΕΛ

Προβλέπεται κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου επιφάνειας 200m2 .

 

 • 2ο ΕΠΑΛ (Κόμβος Ατσιποπούλου)

Αποξήλωση φθαρμένης περίφραξης στη βορινή πλευρά του αύλειου χώρου του σχολείου και τοποθέτηση νέας περίφραξη μήκους 50 μ.

 

Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων σε σχολεία όπου κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα του έργου.

Επισημαίνεται ότι η σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης του έργου προκύψουν και άλλα αιτήματα σχετικά με ανάγκες για επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων που κρίνονται άμεσες λόγω επικινδυνότητας, αυτά θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία, η οποία και θα κρίνει εάν η ανάγκη εκτέλεσής τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο παραπάνω κείμενο, οπότε και θα δίνεται στον ανάδοχο σχετική εντολή για την εκτέλεση τους.

 

21 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)