Το Ρέθυμνο στις 100 ενεργειακά φιλικές πόλεις της Ευρώπης- Συμμετοχή Δημάρχου Ρεθύμνης στη συνεδρίαση Πολιτικής Επιτροπής του Civitas στη Γερμανία - 01/11/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιδιαίτερα γόνιμες και αποδοτικές σε επίπεδο ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων αλλά, κυρίως, σε επίπεδο και χάραξης ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, ήταν οι εργασίες του Συνεδρίου της πρωτοβουλίας CIVITAS (Civitas Forum 2021) που πραγματοποιήθηκε στο Άαχεν της Γερμανίας την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης μετείχε ως Μέλος, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής (PAC) του CIVITAS και στις εργασίες του Forum που επικεντρώθηκαν στις «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» (Climate – Neutral and Smart Cities) και στην ανάδειξη και εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμης και έξυπνης αστικής κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της πολιτικής επιτροπής του CIVITAS (PAC: Policy Advisor Committee), τα μέλη της σε συνεργασία με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν την πορεία των ενεργειών για την επίτευξη του κοινού στόχου των Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων σε σχέση με τα διαδοχικά χρονοδιαγράμματα του 2030 και του 2050. Εξετάστηκαν επίσης οι νέες τάσεις στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος της Πολιτικής Επιτροπής στην διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε. για την Ενέργεια και το Περιβάλλον είναι σημαντικός αφού παρεμβαίνει συμβουλευτικά αλλά και ουσιαστικά στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κοινών δράσεων για το μέλλον της Ευρώπης στη διαχείριση των κρίσιμων αυτών τομέων.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης με τη συνδρομή του Συμβούλου του και στελέχους του Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου κ. Βασίλη Μυριοκεφαλιτάκη που τον συνόδευσε στο υπηρεσιακό αυτό ταξίδι, παρουσίασαν κατά την διάρκεια του συνεδρίου τις πρωτοβουλίες του Δήμου Ρεθύμνης στον τομέα της «έξυπνης» βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και το μελλοντικό προγραμματισμό του Δήμου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Μετά τη συγκεκριμένη παρέμβαση του Δημάρχου στη συζήτηση, το Ρέθυμνο διεκδίκησε το δικαίωμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των 100 ενεργειακά φιλικών ευρωπαϊκών πόλεων. Θέση που ισχυροποίησε η παρέμβαση του Πολυτεχνείου Κρήτης, στελέχη του οποίου παρουσίασαν, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίας, το καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Ρεθύμνης με την καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου, με θερμικές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία της πόλης, αναφέροντας το Ρέθυμνο ως πόλη υπόδειγμα για την περιβαλλοντική του πολιτική.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών με Ευρωπαίους Δημάρχους και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ, κρίθηκε ιδιαίτερα επωφελής τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και ενίσχυσης της υφιστάμενης τεχνογνωσίας με νέα δεδομένα και πρακτικές όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και εξωστρέφειας του Δήμου Ρεθύμνης , που κατέχει πλέον τη θέση του ισότιμου και αξιόπιστου συνομιλητή τόσο για επιστημονικά θέματα όσο και για θέματα διαμόρφωσης πολιτικής.

Η επόμενη συνάντηση των Μελών της Πολιτικής Επιτροπής PAC του CIVITAS έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2022.

 

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)