18/12/15, ΔΤ Συμπλήρωσης Δελτίου Απογραφής από τους στρατεύσιμους της κλάσης 2019 του Δήμου Ρεθύμνης

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΜΗΤΡΩΩΝ-ΕΚΛΟΓΩΝ
Αρ. Πρωτ. 29258

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ρέθυμνο, 18.12.2015

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί τους στρατεύσιμους της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαδίου, Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά, να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του τόπου διαμονής τους από 4 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016, έχοντας μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Όσοι στερούνται δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, μπορούν αντί αυτής να υποβάλλουν αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής τους. Αν στερούνται και διαβατηρίου, υποβάλλουν μόνο το πιστοποιητικό γέννησης.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων οφείλουν να υποβάλλουν, στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.

 

Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

• Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

• Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

• Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 

Πληροφορίες:

Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων Αρρένων Δήμου Ρεθύμνης τηλ. 2831341226 και 227

Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης τηλ. 2813400100 και 2813400110 έως 112

 

Από το Δήμο Ρεθύμνης

 

20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)